AYT Coğrafya Deneme Sınavı Çöz

2020 AYT-YKS Coğrafya Testi Denemeleri

2020-2021 Üniversiteye giriş Yükseköğretim Kurumları(YKS) sınavının 2.oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi(AYT) için MEB tarafından yayınlanan; Alan Yeterlilik Testi alanındaki Coğrafya deneme testleri ve cevapları aşağıda yer almaktadır.

Deneme sınavlarına testlerin altında yer alan TESTİ ÇÖZ linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Testlerin cevap anahtarı bu sayfada yer almakla birlikte; açılacak olan test sayfasının en altında da soldan sağa kayan şekilde yer alıyor. Açılan testleri cep telefonunuzdan görüntülüyorsanız; cevapları sola doğru sürükleyin; Masaüstü bilgisayardan görüntülüyorsanız yön(klavyedeki ok tuşları) tuşları ile Cevap Anahtarı sola doğru kaydırabilirsiniz.

2019-2020 AYT-YKS Coğrafya Deneme Testi ve Cevapları

TEST-1 İnsan, Doğa ve Çevre

CEVAPLAR 1. D 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. C 9. E 10. B 11. E 12. C

TEST-2 Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

CEVAPLAR 1. C 2. A 3. E 4. C 5. B 6. B 7. E 8. E 9. E 10. C 11. B 12. A

TEST-3 Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları

CEVAPLAR 1. A 2. E 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. E 9. D 10. C 11. C 12. C

TEST-4 Koordinat Sistemi ve Türkiye’nin Konumu

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. C 4. D 5. A 6. A 7. A 8. B 9. A 10. E 11. D

TEST-5 Harita Bilgisi ve İzohipsler

CEVAPLAR 1. D 2. B 3. D 4. B 5. E 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B 11. A 12. C

TEST-6 Atmosfer, Hava Durumu, İklim ve Sıcaklık

CEVAPLAR 1. A 2. C 3. B 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. D 10. B 11. C

TEST-7 Basınç ve Rüzgarlar

CEVAPLAR 1. E 2. A 3. A 4. E 5. C 6. B 7. D 8. B 9. E 10. A 11. B

TEST-8 Nem ve Yağış

CEVAPLAR 1. A 2. C 3. A 4. C 5. E 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C 11. B 12. A

TEST-9 Yeryüzündeki İklim Tipleri

CEVAPLAR 1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. A 7. D 8. D 9. B 10. B 11. E

TEST-10 Türkiye’nin İklim Özellikleri

CEVAPLAR 1. D 2. A 3. A 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. D 10. E 11. E

TEST-11 Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. C 4. E 5. C 6. D 7. E 8. E 9. E 10. E 11. C 12. B

TEST-12 Türkiye’den ve Dünya’dan Bölge Türleri

CEVAPLAR 1. E 2. E 3. D 4. D 5. B 6. B 7. D 8. B 9. E 10. C 11. A 12. A

TEST-13 İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri

CEVAPLAR 1. B 2. B 3. B 4. E 5. C 6. D 7. D 8. E 9. B 10. B 11. E 12. C

TEST-14 Dünyanın Tektonik Oluşumu, Jeolojik Zamanlar ve Kayaçlar

CEVAPLAR 1. E 2. E 3. B 4. C 5. A 6. C 7. D 8. E 9. E 10. A 11. A 12. D

TEST-15 İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri

CEVAPLAR 1. C 2. D 3. C 4. A 5. A 6. D 7. D 8. A 9. C 10. C 11. D 12. C

TEST-16 Dış Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri – 1

CEVAPLAR 1. C 2. D 3. D 4. E 5. D 6. A 7. B 8. E 9. D 10. C 11. D 12. E

TEST-17 Dış Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri – 2

CEVAPLAR 1. A 2. B 3. D 4. D 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. C 11. A 12. B

TEST-18 Yeryüzündeki Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı

CEVAPLAR 1. E 2. C 3. D 4. D 5. D 6. C 7. C 8. D 9. E 10. A 11. B 12. C

TEST-19 Toprak Oluşumu ve Türkiye’nin Toprakları

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. B 4. C 5. C 6. A 7. E 8. A 9. E 10. E 11. A 12. A

TEST-20 Yeryüzündeki Bitki Toplulukları ve Türkiye’nin Bitki Örtüsü

CEVAPLAR 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C 6. E 7. A 8. A 9. C 10. E 11. E 12. A

TEST-21 Nüfusun Yapısal Özellikleri ve Nüfus Piramitleri

CEVAPLAR 1. E 2. A 3. D 4. C 5. C 6. D 7. E 8. C 9. D 10. C 11. E 12. D

TEST-22 Türkiye’nin Nüfus Özellikleri

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. E 4. E 5. E 6. A 7. E 8. C 9. E 10. A

TEST-23 Dünya’da ve Türkiye’de Göçler

CEVAPLAR 1. D 2. E 3. E 4. B 5. A 6. C 7. E 8. A 9. E 10. E 11. C 12. E

TEST-24 Ekonomik Faaliyetler

CEVAPLAR 1. A 2. E 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. A 9. E 10. C 11. A 12. D

TEST-25 Bölgeler ve Ulaşım

CEVAPLAR 1. E 2. B 3. C 4. D 5. D 6. C 7. E 8. A 9. D 10. B 11. C 12. A

TEST-26 Doğal Afetler, Çevre ve Toplum

CEVAPLAR 1. B 2. E 3. E 4. D 5. A 6. A 7. E 8. E 9. D 10. B 11. A 12. B

TEST-27 Türkiye’de Doğal Afetler

CEVAPLAR 1. A 2. E 3. D 4. D 5. C 6. C 7. E 8. C 9. D 10. D 11. E 12. E

TEST-28 Biyoçeşitlilik ve Madde Döngüsü

CEVAPLAR 1. C 2. E 3. D 4. A 5. B 6. E 7. B 8. E 9. A 10. E 11. D 12. D

TEST-29 Ekstrem Olaylar ve Doğa Olaylarının Geleceği

CEVAPLAR 1. C 2. A 3. B 4. C 5. E 6. C 7. D 8. E 9. C 10. D 11. D 12. C

TEST-30 Nüfus Politikaları, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları

CEVAPLAR 1. C 2. B 3. A 4. E 5. E 6. C 7. A 8. B 9. A 10. A 11. B 12. D

TEST-31 Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları

CEVAPLAR 1. E 2. A 3. A 4. E 5. A 6. B 7. D 8. A 9. D 10. E 11. B

TEST-32 Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi

CEVAPLAR 1. C 2. C 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. D 9. E 10. C 11. C 12. A

TEST-33 Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. E 4. D 5. E 6. E 7. E 8. C 9. B 10. E 11. A 12. C

TEST-34 Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık

CEVAPLAR 1. D 2. D 3. D 4. E 5. D 6. B 7. A 8. D 9. A 10. B 11. A

TEST-35 Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları

CEVAPLAR 1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. E 7. B 8. A 9. D 10. E 11. C 12. B

TEST-36 Türkiye’de Sanayi

CEVAPLAR 1. E 2. C 3. E 4. E 5. A 6. D 7. E 8. D 9. D 10. A 11. A 12. E

TEST-37 Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi ve Türkiye’de Ticaret

CEVAPLAR 1. B 2. A 3. E 4. E 5. A 6. D 7. D 8. E 9. A 10. A 11. E 12. C

TEST-38 Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Önemi

CEVAPLAR 1. D 2. C 3. C 4. E 5. C 6. E 7. C 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B

TEST-39 Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Planları

CEVAPLAR 1. B 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7. A 8. C 9. C 10. E 11. E 12. D

TEST-40 İlk Kültür Merkezleri ve Medeniyetlerin Merkezi Türkiye

CEVAPLAR 1. D 2. D 3. A 4. B 5. C 6. A 7. E 8. C 9. B 10. E 11. A 12. B

TEST-41 Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

CEVAPLAR 1. E 2. B 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. B 9. A 10. E 11. C 12. A

TEST-42 Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi

CEVAPLAR 1. A 2. E 3. D 4. A 5. E 6. A 7. D 8. C 9. A 10. A 11. E 12. D

TEST-43 Enerji Taşımacılığı ve Sıcak Çatışma Bölgeleri

CEVAPLAR 1. B 2. D 3. E 4. E 5. B 6. A 7. E 8. E 9. B 10. B 11. C 12. A

TEST-44 Küresel Ticaret ve Turizm

CEVAPLAR 1. A 2. A 3. C 4. D 5. B 6. E 7. C 8. E 9. B 10. D 11. D 12. E

TEST-45 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1

CEVAPLAR 1. E 2. B 3. E 4. E 5. C 6. A 7. A 8. B 9. B 10. C 11. D 12. A

TEST-46 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. D 4. B 5. C 6. B 7. D 8. D 9. A 10. B 11. C 12. E

TEST-47 Doğal Kaynakların Kullanımı, Çevresel Etkileri ve Çevre Sorunları

CEVAPLAR 1. E 2. D 3. C 4. E 5. C 6. D 7. E 8. D 9. C 10. C 11. B 12. D

TEST-48 Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci

CEVAPLAR 1. E 2. C 3. A 4. B 5. A 6. E 7. E 8. A 9. B 10. E 11. B 12. B

Alan Yeterlilik Testi(AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Coğrafya testi sınavı denemelerini ve cevaplarını pdf olarak indirebilir ve AYT-YKS Coğrafya denemelerinin çözümleri ve cevap anahtarı indirme sitesi. Online olarak AYT-YKS Coğrafya soruları ve testlerini çözme sitesi.