Zoolog Nedir?

Zoolog
Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir.

Görevleri
Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı Zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar.

Araştırıcı olarak çalışan Zoolog;
– Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,
– Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,
– Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.

Uygulama alanında çalışan Zoolog;
– Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,
– Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,
– Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,
– Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,
– Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

Kullandığı Araç Gereç
– Laboratuar araç-gereçleri,
– Mikroskop,
– Ultrason santrifüj,
– Kimyasal maddeler,
– Elmas bıçak,
– Pusula,
– Bilgisayar,
– Fotoğraf makinesi,
– Ses alma cihazı,
– Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Zoolog olmak isteyenlerin;
– Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,
– Meraklı ve iyi bir gözlemci,
– Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Zoologlar laboratuvar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuvarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

Eğitim Koşulları
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde
“Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Süresi
– Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise mezunlarının Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitiminde Zooloji anabilim dalını seçerek, sonrasında da bu alanda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıklarında, zoolog olabilmektedirler.
– Biyoloji lisans eğitiminde meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Teorik ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri Zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar. Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

Eğitim Zamanı ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim süresince: Yüksek öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler. Meslek eğitimi süresince alınan eğitim nedeniyle ödenen bir ücret bulunmayıp, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim sırasında bu kişiler hangi kurum ve kuruluşta çalışıyorlarsa aldıkları ücret çalıştıkları işe göre değişmektedir

Eğitim Sonrası:
Zooloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler;
– Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecelerine göre,
– Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştığı yerin ücret politikasına göre değişen ücretler alırlar.

Mesleki Eğitimde İlerleme Durumu
Zooloji anabilim dalı içindeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Historoji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Zoolog maaşları ne kadar alıyor? Zoolog olmak? Zoolog Nedir? Zoolog Ne İşe Yapar?