Ziraat Mühendisi Nedir?

Ziraat Mühendisi
Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.

Görevleri
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;
– Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
– Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
– Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
– Tohumların ekilmesi, fidelerin/fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
– Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,
– Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
– Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla;
– Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
– Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
– Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
– Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla;
– Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
– Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
– Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,

Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan “sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
– Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,
– Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,
– Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

Kullandığı Araç Gereç
– Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,
– Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
– Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,
– Dürbünler,
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi vb. aletler.
– İlaçlar, hormonlar,
– Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,
– Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)
– Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin;
-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,
-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,
-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen
-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
-Mekanik yeteneğe sahip,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamları
Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Ziraat Fakülteleri; “Bahçe Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Tarım Ekonomisi” , “Tarım Makineleri”, Tarımsal Yapılar ve Sulama” “Tarla Bitkileri”, “Süt Teknolojisi”, ”Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” “Zootekni” bölümlerinde verilmektedir.

Eğitim Koşulları
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları
Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.

Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracatithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

Ziraat mühendisi ne iş yapar? Maaşları ne kadar? Nasıl olunur?