Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri
Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.

Görevleri
– Sofralık zeytin (siyah zeytin, zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.
– Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular.
– Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.
– Laboratuvarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz yapar.
– Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.
– İstatistiksel bilgilerin elde edilmesinde ve yorumlanmasında yardımcı olur.
– Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.
– Çalıştığı işletmelerde üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar.
– Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.
– Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynar.
– Saatteki üretim gücü 60 KW’a kadar olan işletmelerde imza yetkisine sahiptir.
– İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi, TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuat esas alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,
– Laboratuvar malzemeleri,
– Kimyasal maddeler,
– Bilgisayar,
– Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
– Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
– İlgili yönergeleri izleyebilen,
– Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
– Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamları
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri; zeytin ve zeytinyağı üreten fabrika ve atölyelerde, zeytin bahçelerinde ve laboratuvarlarda görev yapar. Laboratuvar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcaksoğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar

Eğitim Süresi ve İçeriği
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi programlarında önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır. Bunun yanı sıra, temel laboratuvar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumlarda da görev alabilir.

Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları, zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda kendi iş yerini kurabilirler.

Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı üreten /Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı ambalajlayan işyerlerinde sorumlu yönetici olarak yetki alabilmektedir.

Ayrıca, Zeytincilik ve zeytin işleme teknolojisi teknikerleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tarafından düzenlenen sertifika eğitim kurslarına katılarak tarımsal danışmanlık sertifikası alarak, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşların sağlamış olduğu burs imkânlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Zeytin ve yağ sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında teknik eleman olarak görev yapan meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

Maaşları ne kadar? İş bulma imkanı nedir? Kaç sene?