Yönetici Sekreteri Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Nedir?
Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir

Görevleri
– Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,
– Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,
– Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,
– PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,
– Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,
– Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,
– İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar donanımı,
– Bilgisayar yazılımları,
– Büro makineleri,
– Büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı olmak isteyenlerin;
– Matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,
– Bilgisayara ilgi duyan,
– Bir işi planlayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen,
– Dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmekte, seçmeli dersler bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında çalışmakta; Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi, IT uzmanı, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.

Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.

Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar?