Yerel Yönetimler Meslek Elemanı Nedir?

Yerel Yönetimler Meslek Elemanı Nedir?
(MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)
Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir

Görevleri
Mahalli idareler meslek elemanı çalıştığı kurumda;
– Kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, vatandaşların dilekçelerini inceler,
– Bu dileklerin karşılanması için üst düzey yöneticilerin verdikleri kararları uygular,
– Bunun için gerekli yazıları yazar, yazıları üst yöneticiye imzalatır ya da kendisi imzalar,
– Yöneticilerin aldıkları yöresel, mali veya teknik konulardaki kararları yerine getirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– Daktilo,
– Büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yerel yönetimler meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Yönergeleri algılayıp uygulayabilen,
– Dikkatli,
– Birbirine benzer işleri yapmaktan sıkılmayan,
– İnsanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyan, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Mahalli idareler meslek elemanı genellikle büroda çalışır. Kişi çalışırken amirleriyle, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer kişilerle iletişim halinde bulunabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır. Yerel Yönetimler meslek yüksekokulunda eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.1.ve 2. sınıf sonunda 40’ar işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü meslek stajı yapılmaktadır. Stajlar, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kuruluşlarında yapılabilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır.

Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince öğrenciler, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı burs olanaklarından da faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Mezuniyet sonrasında kamu kuruluşlarında göreve başlanması halinde, Devlet Personel Yasasına göre maaş alırlar. Yüksekokul mezunu olan bir kişi, bir kamu kurumunda göreve başlaması halinde 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlar

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç