Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı Nedir?

Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı Nedir?
Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.

Görevleri
– Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir,
– Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygular,
– Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar,
– Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular.
– Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar,
– Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur,
– Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur,
– Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur,
– Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirir.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, CD, TV, Video, Projeksiyon aleti
– Kitap-dergi-broşür hikaye kitapları,
– Her türlü ilkyardım araç ve gereç vb.
– Her türlü hasta bakım araç gereç ve makine malzeme ve materyal.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yaşlı bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
– İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,
– Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü,
– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
– Dikkatli ve işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Gelişen ve değişen Türkiye’de geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kadının çalışması gibi sosyal değişimler ailelere çocuk bakımı sorunlarının yanı sıra yaşlı bakımı sorunlarını da getirmiştir.

Ülkemizde yaşlı bireyin sağlık-sosyal güvencesine yönelik yasal ve kurumsal destekler oldukça yetersizdir. Bu kurumlar nitel ve nicel özellikleri ile ülkemiz yaşlı ve de sağlık sorunları olan popülasyona hizmet vermede oldukça yetersizdir. Geçmişimiz ve de geleceğimiz olan yaşlılarımızın ilgi ve güvene gereksinimi vardır.

Yetişkinimizi emekliliğe, menopoza, andropoza, kayıplara hazırlayan kısacası sağlıklı ve mutlu yaşlılığa hazırlayan ve onların üretkenliklerini sürdürmelerine yardımcı olacak meslek elemanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Yaşlı bakımı meslek elemanları, bedensel, manevi ve sosyal kayıpların yaşandığı yaşamın üçüncü dönemindeki ana ve babalarımızın, erken emekliye ayrılan çalışanlarımızın yaşlılığa hazırlanmasını, sorunları ile baş edebilmesini öğrenmelerini, yaşam sevincini ve üretkenliğini sürdürmelerini ve yaşama onurlu bir şekilde devam etmelerini sağlarlar.

Yaşlı Bakımı programından mezun öğrenciler, resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, kamu sağlık kuruluşlarının geriatri servislerinde, yaşlı bakım yurtları, huzurevleri, yaşlılar kulübü, yaşlı dinlenme evleri, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmeti veren özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası
Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre ücret alırlar.

Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret deneyim, kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?