Yaşlı Bakımı Elemanı Nedir?

Yaşlı Bakımı Elemanı Nedir?
Yaşlıların bakımı için gerekli iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği konusunda bilgisi olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
– Yaşlının gereksinimlerini bilir.
– Bakım planı hazırlar.
– Yaşlının alışkanlıklarını ortaya çıkarır.
– Yaşlının ailesi, doktor, huzur ve bakımevi personeline bilgi verir.
– Bakmakla yükümlü olunan kişinin günlük bakımını yapar.
– Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlar.
– İletişim kurmalarını sağlar.
– Sağlık personelinin kontrolünde bedensel ve psikolojik rahatsızlıklarında yardımcı olur.
– Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri yaptırır.
– Yaşlının oda düzenini sağlar.
– Yaşlıya yemek yemede yardımcı olur, gerekirse yedirir.
– Gerekli araç ve gereci kullanır ve temizliğini yapar.
– Gerekli dokümanı hazırlar ve doldurur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tansiyon cihazı,
– Şeker ölçüm cihazı,
– Benzer sağlık cihazları.
– Bakım ve temizlik araçları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yaşlı Bakımı Elemanı olmak isteyenlerin;
– Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
– Sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü,
– İkna kabiliyeti güçlü,
– Sorumluluklarının farkında olup, olaylar karşısında çözüm üretebilen,
– Takım çalışmasına yatkın olup, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı daha çok kapalı alanlardır. İşin sabır gerektiren yorucu koşullarda yapılması söz konusudur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Henüz gelişmekte olan bir alandır. Yaşlı Bakımı Elemanı; hastanelerde, polikliniklerde, huzurevlerinde, bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlı dinlenme evlerinde çalışabilirler. Ayrıca hastaların veya yaşlıların kendi evlerinde de çalışabilirler.

Bakım ve huzurevlerinin gittikçe yaygınlaşması, evde yaşlı, hasta ve engelli bakım hizmetlerine talebin artması bu alanda istihdam olanaklarının artacağını göstermektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu sektöründe işe başlayanlar eğitim sonrası atandıkları kurumlarda Yaşlı Bakım Elemanı olarak ilk defa ataması yapıldığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 12. veya 13. derecenin 1. kademesinden işe başlatılır.

Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre ücret alırlar.

Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret deneyim, kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 1-2 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?