Yapma Bebek Teknisyeni Nedir?

Yapma Bebek Teknisyeni Nedir?
Plastik, tel, taş, bez vb. malzemeleri kullanarak geleneksel ve modern yapma bebek tasarlayan ve üreten kişidir.

Görevleri
– Yapacağı ürünün tasarımını yapar,
– Yapacağı üründe kullanacak malzemenin cinsi ve miktarını planlayıp piyasadan temin eder,
– Çeşitli teknikler kullanarak yapacağı ürünün kalıbını çıkarır,
– Tasarım çerçevesinde malzemeyi kalıba uygular,
– Çeşitli teknikler (Dikiş, yapıştırma, birleştirme) kullanarak parçaları birleştirir, dolgusunu yapar,
– Ürünün aksesuarlarını takar, boyama ve süsleme işlemini gerçekleştirir,
– Tespit edilen kıyafetleri hazırlar (yöresel, modern),
– Ürettiği ürünün kalite kontrolünü yapar,
– Ürünü ambalajlar,
– Pazarlama tekniklerini kullanarak ürünü müşteriye tanıtır veya satar

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kumaş, deri, kürk, tel, taş,
– Dikiş makinesi, ütü,
– El araçları; makas, iğne, toplu iğne, mezuro, cetvel dikiş yüksüğü, çizgi sabunu, şiş, tığ,
– Çeşitli cins ve renkte ipler,
– Sünger, pamuk,
– Aksesuar malzemeleri; tüy, pul, boncuk.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yapma Bebek Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El sanatlarına ilgili,
– Tasarım yeteneği olan,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Yoğun dikkat gerektiren işlerden hoşlanan,
– Estetik görüşe sahip, yaratıcı,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Yapma Bebek Teknisyenleri, genellikle kapalı ortamda oturarak çalışmalarını yürütür. Ancak zaman zaman ayakta çalışmayı da gerektiren bir meslektir.

Malzeme alımı sırasında üretici veya malzeme satıcılarıyla, çalışma sırasında ekip arkadaşları ile ürün satışı sırasında müşterilerle iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak istihdam edilebilir. Turistlik bölgelerde veya dekorasyon işleri ile uğraşan işyerlerinde istihdam edilebilir. Ayrıca eğitim sırasında edindiği tecrübeleri kullanarak evinde üretim yapıp, satabilir veya kendi adına küçük işyeri açarak ürettiği ürünleri turistlik tesislere satabilir ya da doğrudan kendisi pazarlayabilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik yapması halinde girmiş olduğu ders için o yıl Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen oranda saatlik ücret alır, Kendi adına işyeri açan veya evde üretip satan kişilerin kazanç durumu çalıştıkları bölgeye, kişinin bilgi ve becerisine, tanınmışlığına, yaptığı ürünün kalitesine göre değişiklik arz eder.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?