Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni Nedir?

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni Nedir?
Yapıların iç, dış, yatay ve düşey yüzeylerini sıva ve çeşitli malzemelerle ( fayans, seramik karo, bordür, mermer, granit, doğaltaş, yapay taş, parketaşı, karo mozaik, dökme mozaik, cam mozaik, seramik mozaik, doğaltaş mozaik vb.) projeye uygun olarak kaplayarak yapılara dayanıklı, kullanışlı ve estetik görüntü verilmesini sağlayan meslek elemanıdır.

Görevleri
– Proje ve diğer şartnameleri inceler.
– Kaplama yapılacak duvar ve zemin yüzeylerini düzenler.
– İşlem yapılacak yüzeylere yapıştırma işlemi için gerekli olan harcı ya da yapıştırma elemanlarını sürer ve malzemeleri (karo-fayans, bordür, parke taşı, pvc, ahşap, mermer, seramik, cam, taş, kağıt vb. ile) istenilen biçim ve şekilde sabitler.
– Mesleği ile ilgili malzemeleri hazırlar, taşınmaları ile ilgili alet ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar.
– Uygulama yapılacak olan malzemeyi verimli kullanır.
– Çalışma iskelelerinin hazırlanması ve kurulumu çalışmalarını İskele Kurulum Elemanı ile birlikte yürütür,
– Yüzeylerin kaplanmasında kullanılan araç-gereç ve ekipmanların hazırlanması ve çalışma yerlerine ulaştırılmasını sağlar,
– Yapı yüzey kaplama mesleğinin gerektirdiği detaylar ile ilgili çizimler yapar,
– İnşaat ve yapı yüzey kaplama metraj ve keşfini içeren maliyet hesaplamalarını yapar,
– Yapılan çalışmaları rapor eder,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kürek, mala, çekiç, pense, tarak vb.
– Kesme makineleri, makas,
– Su terazisi,
– Metre, gönye,
– Dolgu malzemeleri, kum, çimento, kil, alçı, kireç,
– Yapıştırıcılar,
– Seramik, karo- fayans,bordür, parke taşı, mermer, ahşap, cam, pvc, duvar kağıdı, parke, bordür vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yapı Yüzey Kaplama teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– Zihinde canlandırma ve çizime aktarabilme yeteneğine sahip,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilen,
– Yükseklik korkusu olmayan, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Yapı Yüzey Kaplama teknisyenleri çalışmalarını yapıların hem içerisinde hem de dışında yürütmektedirler. Ortam aydınlık, tozlu ve mevsim şartlarına göre sıcak veya soğuk ve rutubetlidir. Çalışırken alet ve malzemelerle uğraşırlar. Görevlerini yaparlarken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İnsanlar yaşamlarını sürdürmek, varlıklarını dış etkenlerden korumak ve barınmak için meskenler yapmışlar ve daha sonrada bu meskenlerin daha kullanışlı hale gelmesi ve güzelleşmesi için döşeme ve kaplama işlemleri yapmışlardır. Dolayısıyla bu mesleğin iş imkânları inşaat sektörü ile iç içedir.

İnşaatların bol, gelişmeye açık yerleşim birimlerinin ve mevsim şartlarının ılıman olduğu yörelerde sürekli iş olurken, bir kısım bölgelerde mevsimliktir. İnşaat firmalarının yurtdışı bağlantıları bu meslekteki elemanlar için iş fırsatları demektir.

Bu meslekte çalışanların hemen tamamına yakını bir işyerine bağlı olmaktan çok, bireysel olarak iş yapmakta ve ilgililerle direk veya inşaat şirketleri kanalı ile bağlantı kurmaktadırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

Bağımsız çalışanlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?