Yapı Yalıtım Teknisyeni Nedir?

Yapı Yalıtım Teknisyeni Nedir?
Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarrruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir.

Görevleri
– Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;
– Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar,
– Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araç-gereç ve ekipmanın hazırlığını yapar,
– Araç-gereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlar,
– Uygulama alanı ölçülerini kontrol eder,
– Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlar ve yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlar,
– Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun (ısı yalıtımı, likid malzeme ile su yalıtımı, örtü malzemeler ile su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı) yapıştırma harcını yada karışımı hazırlar,
– Yapıştırma harcını yada karışımı levha yüzeyine uygular,
– Aksesuarları (süzgeç, havalık, vb.) yerine monte eder,
– Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka serer,
– Sürme katları arasına taşıyıcı malzeme serer,
– Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takar,
– Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır,
– Çalışma iskelelerinin hazırlanması ve kurulumu çalışmalarını İskele Kurulum Elemanı ile birlikte yürütür,
– Yapı yalıtımı mesleğinin gerektirdiği detaylar ile ilgili çizimler yapar,
– İnşaat metraj ve keşfini içeren maliyet hesaplamalarını yapar,
– İnşaatta yapılan çalışmaları rapor eder.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ahşap testeresi, Asma iskele, Çekiç, Çivi çakma tabancası, El kaynak makinesi, Eritme kazanı, Kerpeten, Keski, Keser, Halat, Mala, Maket bıçağı, Matkap, Matkap uçları, Metal cetvel, Metal testeresi, Otomatik sıcak hava kaynak makinesi, Perçin aleti, Gönye, Pergel, Tornavida, Sac kesme makinesi, Sac kıvırma makinesi, Spatula, Su terazisi, Tekerlekli yüksek iskele, Teneke makası, Mikser, Fitil, Derz makinesi, Mastar, Lav püskürtme sistemi

– Test cihazları ( basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), Ahşap çıtalar, Alçı panel, Dübel (plastik), Komposit levhalar, Likit malzemeler, Mekanik tespit elemanları, Mineral yünler ( cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), Plastik esaslı örtüler, Sıva harcı, Su, Süzgeç, Vidalar, Yapıştırma malzemeleri, Kesim Masası.

– Eldiven ,emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesi

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yapı yalıtım teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanan,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Detaylara özen gösterebilen,
– Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,
– Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabileceği gibi, mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadır. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadır.

Çalışma ortamı kapalı olabileceği gibi açık havada olabilmektedir.

Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir. Yapı yalıtımcıları, projeleri uygularken mimar, mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.

Özellikle son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir. Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Yapı yalıtımcılığı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’indenaşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

Bağımsız çalışanlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?