Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni Nedir?

Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni Nedir?
Yapılarda, ısıtma ve doğalgaz bina içi tesisat işlerini standartlara ve projeye uygun olarak planlayan, maliyet hesaplayan, iş akışını kontrol eden, arıza, bakım ve onarım yapan veya yaptıran paylaşan nitelikli kişidir.

Görevleri
– Malzeme sipariş listesi hazırlar,
– Maliyet hesabı çıkarır,
– Bina içi doğalgaz tesisatı yapar,
– Kat kaloriferi tesisatı yapar,
– Merkezi ısıtma tesisatı yapar,
– Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında, ön hazırlık çalışmalarını yapar,
– Tesisatlarda basınç testlerine ilaveten işletme basınçlarında sızdırmazlık testleri yapar,
– Çelik ve plastik borularda vidalı ve kaynaklı montaj yapar, iş mahalinde ölçü alır ve bina rölevesini çıkarır,
– Katodik koruma ve topraklanmayı ölçer,
– Binanın yalıtım durumunu analiz eder, yalıtımı eksik ve yetersiz binalar için TS 825 yalıtım şartnamesine uygun bina yalıtım uygulamasını önerir,
– Doğalgaz sayaçlarının montajını yapar.
– Kontrolsüz gaz çıkışlarına ve yangınlara karşı arızanın onarımını yapar ve rapor eder,
– Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenir,
– Yukarıda tanımlanan işlemlerin yapılması için, pratik hesaplamalar, bilgisayar destekli çizim, yerinde bütün uygulamaları ve her türlü servis hizmetlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Elektrik kaynak makinesi, matkap tezgahı, hidrolik demir testere tezgahı, sütunlu zımpara taşı tezgahı, bakır boru işleme takımı, lehim takımı, çelik boru bükme makinesi, elbreyzi, kenet makinesi, rulo makinesi, demir, plastik ve bakır borular, elektrik elbreyzi, oksijen-asetilen takımı, gaz kaçak detektörü, gaz basınç regülatörü, gaz sayaçları, sızdırmazlık malzemeleri(macun, keten, özel dolgu malzemeleri), ayaklı mengene, tezgah boru mengenesi, tesviyeci mengenesi, eğeler, keskiler, gönyeler, su terazisi, boru anahtarları, AC ve DC kaynak makineleri, uygun maske, eldiven önlük, şarjlı matkap ve takımı, elektrikli boru kesme ve kaynak ağzı açma makinesi, karot, spiral taşlama makinesi, boru makası, füzyon kaynak makinesi, gaz emniyet valflari, yangın tüpü, yumuşak ağızlı boru anahtarı, kurbağacık, düz ve yıldız anahtarı takımı, kelepçe ve dübel takımı şeritli metre ve metrik kumpas, portatif hafif konstrüksiyondan yapılmış merdiven avometre, baca gazı analiz cihazı

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Sayısal yeteneğe sahip,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– İletişim yeteneği gelişmiş,
– Fen Bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– El becerisi olan,
– Girişimci, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Ekip çalışmasına yatkın, kimseler olması gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Yapı Tesisat Sistemleri teknisyeni, binaların kazan daireleri gibi kapalı ortamlarda bazen açık havada ve ayakta çalışmak durumundadırlar. Çalışma ortamı genellikle tozludur. Doğalgazın patlayıcı ve yanıcı özelliği nedeniyle tedbirli olunması gerekmektedir.

Çalışırken aydınlık, temiz, nemsiz, güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalı, montaj öncesi tam hazırlık, yeterli ekipman, yeterli sayıda yardımcı eleman günlük iş planlaması, uygun iş sıralaması yapılmalı ve tüm uygulamalar onaylanmış projeye uygun olmalıdır.

İş hızını gereğinden fazla ayarlamamalı, yorgun ve hasta bir şekilde işe devam etmemelidir. Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda güvenli çalışma ortamı yaratabilmedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Yapı Tesisat Sistemleri teknisyeni, doğalgaz sektöründe üretim yapan fabrikaların teknik servislerinde çalışabilecekleri gibi bu sektörde hizmet veren özel firmaların doğalgaz tesisatı döşeme ve servis bölümlerinde, doğalgaz taahhüt firmalarında, yakıcı cihazların servislerinde, fabrikaların kazan dairelerinde, sıhhi tesisat taahhüt firmalarında, ısıtma tesisatı taahhüt firmalarında, yetkili iklimlendirme servislerinde, soğutma servislerinde, soğutma tesisatı taahhüt firmalarında, iklimlendirme firmaları imalathanelerinde, çalışabilirler.

Ayrıca kendi iş yerlerini açma imkanına da sahiptirler. Çalışma alanı yeni ve genişleyen bir meslektir. Doğalgaz kullanımının büyük şehirlerin tüm semtlerinde ve diğer illere yaygınlaştırılması mesleğin çalışma alanını genişletmektedir.

Toplu ısınmadan bireysel ısınmaya geçiş kat kaloriferinin yaygınlaştırılması bu alanda eleman ihtiyacını daha da artıracaktır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Yapı Tesisat Sistemleri teknisyeni kazanç durumları çalıştıkları bölgelerin gelişmişliğine, iş yerlerinin büyüklüğüne ve meslek elemanlarının tecrübesine göre değişiklik göstermektedir.

Sektörün gelişmiş olduğu yerlerde asgari ücretin 1,5-2 katı, diğer yerlerde ise asgari ücret veya biraz daha üzerinde kazanç elde etmektedirler.

Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret/maaş almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?