Yapı Laboratuvarı Teknisyeni Nedir?

Yapı Laboratuvarı Teknisyeni Nedir?
Yapının inşaası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir.

Görevleri
Yapılacak yapıda inşaat mühendisi ve mimarların gözetimi ve denetimi altında;
– İnşaat projesine göre iş planı hazırlayarak, en uygun nitelikte ve miktarda malzemenin kullanılması için test ve deneyler yapar,
– İnşaatta kullanılan malzemenin çekme, gerilme ve dayanımını tespit eder,
– Kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol eder,
– Zeminin inşaatı taşımaya uygun olup olmadığını tespit eder,
– Beton için uygun kum çakıl ve çimento hesaplarını yapar,
– İnşaatın temel, kiriş, kolon, demir donatısının uygunluğunu test eder,
– Örnek beton üretimini gerçekleştirir,
– Üretilmiş betonların niteliğini test eder, kullanılacak olan uygun beton çeşidini belirler,
– Test örnekleri alır, uygulamalar yapar,
– İnşaat alanlarında test yapar,
– Laboratuvarda kullandığı alet ve makinelerin temizliğini ve bakımını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ölçme aletleri,
– Laboratuvar aletleri
– İnşaatla ilgili çeşitli tablo ve çizelgeler,
– Hesap makinesi,
– Bilgisayar,
– Elek serisi, metre, açıölçer, test çekici, mala, çeşitli inşaat malzemeleri,
– Çekiç, numune kapları,
– Yüksek basınçlı presler, çeşitli deney aletleri,
– Tokmak, kerpeten, tornavida vb.
– İş tezgahı, koruyucu gözlük,
– Teknik resim araç ve gereçleri,

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yapı laboratuvarı teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik, fizik ve kimya konularına ilgili ve yetenekli,
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Makinelerle ve aletlerle çalışmaktan hoşlanan
– Renkleri ayırt edebilen,
– Elleri ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Ayrıntılara dikkat edebilen,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Rutin işleri yapmaktan sıkılmayan,
– Ekip çalışmasına uygun, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Yapı laboratuvarı teknisyenleri genellikle laboratuvar ortamında çalışır. Bunun yanında test örnekleri almak ve uygulamaları yapmak için inşaat alanlarında da çalışabilir. Çalışma ortamı çalışma alanına göre; gürültülü, kokulu, ve tozlu olabileceği gibi sessiz, temiz, sakin de olabilir.

Meslek elemanları çoğunlukla hareket halinde olup, ayakta veya oturarak çalışırlar. Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet, makine ve malzemelerle ilgilidirler. Birlikte görev yaptığı mühendisler, teknikerler, ustalar ve diğer çalışanlarla iletişim kurarlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
– Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde son yıllarda meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve ülkemizin deprem kuşağında olması göz önünde bulundurulduğunda; binaların daha kaliteli malzeme, işçilik ve kurallara uygun olarak yapılması insan hayatı için büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle daha sağlam, depreme karşı dayanıklı, güvenilir inşaatlar, binalar yapılmasında yapı laboratuvarlarına ve burada görev alacak kalifiye, tecrübeli yapı laboratuvar teknisyenlerine duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Yapı Laboratuvar Teknisyenleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı T.C. Karayolları, DSİ, Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında ve beton santralleri, yapımcı inşaat firmaları, yapı denetim ve laboratuvarları, inşaat laboratuvarları, inşaat mühendisliği ve mimarlık büroları gibi özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Bu alanda iyi eğitim görmüş, kendini yetiştirmiş, tecrübeli, meslek elemanları özel sektör işyerlerinde bilgi yetenek ve çalışma kapasitesine göre farklı ücret alabilirler.

Tecrübe, ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalarda asgari ücretle asgari ücretin 3 katına kadar kazanç sağladıkları görülmüştür.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?