Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Nedir?

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni Nedir?
Bir binanın duvar, bölme, kemer, şömine, baca vb. bölümlerini tuğla, briket veya taşları örerek yapan ve onaran kişidir.

Görevleri
– Yapılacak inşaatın plan ve projelerini inceler.
– Örülecek duvarın cinsine göre kullanacağı harcı hazırlatır.
– Örülecek tuğlaları briket ve taşlarla birlikte inşaatın yapılacağı yere taşıtır.
– Taşları çekiç ve balyozla kırarak düzeltir.
– Mala ile harç yayar ve yatay sıralar halinde, süs ve şekil vererek taşları, tuğlaları veya briketleri döşer.
– Harç sürülen yeri mala ile düzeltir.
– İnşaat işlerinin ilerlemesi sırasında yapının dik ve yatay olarak düzgünlüğünü şakul ve gönye ile kontrol eder.
– Hatalı örülen kısımları yıkarak tekrar örer.
– Duvar inşaatının yüzüne karo, fayans veya çini döşer.
– Duvar çeşitlerini, örgü kurallarını bilir ve uygular.
– Duvar ustası, yapı teknik şartnamesine uygun olarak işini yapar

Kullandığı Araç ve Gereçler
– El aletleri: Mala, tuğla çekici, duvarcı gönyesi, metre, şakul, düzgeç, su terazisi, harç teknesi, hortum, el arabası, kum eleği, varyoz, madırga, taş tarağı, murç ve yassı kalem, çarpacak, mucarta, mastar ve ip, agrega ölçeği, sehpa, ahşap veya madeni tokmak,
– Makineler: Vinç, asansör, betoniyer, vibratör, elek serisi,
– Bulundurulması önerilen makineler: Sarsmalı elek makinesi, taş kesme makinesi, darbeli matkap, taş perdahlama makinesi, taş cilalama makinesi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Yapı Duvarcılığı Teknisyeni olmak isteyenlerin,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği gelişmiş,
– El becerisine sahip,
– Dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Yapı Duvarcılığı Teknisyeni, görevini açık havada, inşaat alanında ve gündüzleri yürütür. Çalışma ortamı kirli ve tozludur. İş, devamlı ayakta durmayı gerektirmektedir. Duvarcı güç pozisyonlarda çalışır. Meslekte dengeyi kaybederek düşme tehlikesi vardır. Çalışma süresi içinde müşterilerle, meslektaşlarıyla ve işverenlerle iletişimde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Yapı Duvarcılığı Teknisyeni inşaat şirketlerinde çalışabildikleri gibi bağımsız olarak da çalışabilirler. Yaz mevsiminde inşaat işleri çok hareketlidir, ancak kışın soğuk günlerde hemen hemen durma noktasına gelebilmektedir.

Ülkemizde artan nüfus ile birlikte konut ihtiyacının da artması ve buna paralel olarak inşaat sektörünün gelişmesiyle bu meslekte yetişmiş nitelikli elemana daima ihtiyaç artmaktadır. Yapı Duvarcılığı Teknisyeni mesleğinde, kendisini iyi yetiştirmiş kişilerin iş bulma sıkıntıları yok denecek kadar azdır.

Bu meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Mesleği edinen kişiler çok fazla sermaye gerekmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Başlangıçta asgari ücret düzeyinde olan kazanç, çalışma durumuna, kişinin tecrübesine ve çalışılan işyerine göre değişiklik göstermekle birlikte asgari ücretin 2-3 katına çıkabilmektedir. Kendi işyerlerini açmaları durumunda alınan siparişe, üretilen ürüne göre ücret almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?