Web Programcısı Nedir?

Web Programcısı Nedir?
Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir.

Görevleri
Web programcısı;
– İhtiyaçları değerlendirir ve istenilen projeyi analiz eder,
– İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapar,
– Analiz edilen projeyi küçük bölümlere ayrıştırır,
– Web sitesinin görsel (arayüz) tasarımını yapar,
– Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayacak kod yazar
– Web sayfası için verileri düzenler.
– Web sayfası için resimler hazırlar ve düzenler.
– Web sayfası için animasyonlar hazırlar ve düzenler.
– Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayacak kod yazar,
– Arayüz ile veri tabanı uyumluluğunu denetler,
– Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test eder,
– Web sitesini yayınlar ve yönetir,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar programları (Dreamweaver, SharePoint Designer, Visual Studio, Fireworks, Photoshop, Flash vb.)
– Sunucu programı kurulumu (IIS, Apache vb.),
– Web teknolojileri (HTML, CSS, Script Dilleri),
– Veri tabanı sunucu programları.(Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, Oracle vb.)
– Veri tabanı sistemleri (Microsoft Access vb.),
– CD ve DVD gibi manyetik kayıt ortamları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Web Programcısı olmak isteyenlerin;
– Yaratıcı, tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,
– Yabancı dil ilgisi olan,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Kayıt tutma yeteneğine sahip,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Renk algısı gelişmiş kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Web programcısı genellikle büro ortamında çalışır, ancak bilgi toplamak amacıyla dış ortamlarda da bulunur. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Uzun süre oturmaya bağlı bel ve boyun rahatsızlıkları ile bilgisayarda çalışmaya bağlı görme bozukluğu söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Web programcısı kamu kuruluşları ile özel sektöre ait iş yerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin en az 2-3 katı gelir elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?