Vitraycı Nedir?

Vitraycı (Cam Süslemeci) Nedir?
Çeşitli cam süsleme tekniklerini kullanarak renkli ve renksiz camlardan eserler yapan kişidir.

Görevleri
– Alıştırma için düz cam seçimi yapar,
– Cam kesme alıştırmaları (düz kesimler, yuvarlak, oval kesimler vb.) yapar,
– Yapılacak ürüne karar verir,
– Elde ya da bilgisayarda vitray deseni hazırlayarak deseni ölçülendirir ve renklendirir,
– Deseni masaya sabitleştirir,
– Desene göre renkli camları keser,
– Kesilen camları taşlama makinesi ile düzeltir,
– Camları temizler, folyo ile kenarlarını sarar,
– Folyoların üzerinden lehimlenmesini yapar,
– Camı boyar,vitray yapar, kumlama yapar,
– Bizote-rodaj yapar, kaplama yapar,
– İstenirse patina (karartıcı) sürerek çalışmayı tamamlar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Cam çeşitleri,
– Cam kesme elması, cam kalemi,
– Transparan ve siyah cam vitray boyası, fırça, siyah kontur,
– Vernik, tiner, macun, slikon, kurşun, pamuk
– Folyo,
– Grinder (aşındırıcı),
– Gazyağı,
– Vitray pensesi,
– Taşlama makinesi,
– Lehim, lehim suyu (pasta),
– Lehimleme için havya vb. aletler,
– Patina (karartıcı).
– Bilgisayar, çizim programı

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Vitraycı (Cam Süslemeci) olmak isteyenlerin;
– Sanata ilgili, yetenekli ve yaratıcı,
– Şekilleri ve renkleri algılama yeteneğine sahip,
– El becerisine sahip,
– Göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen,
– Yaptığı işe uzun süre dikkatini verebilen ve ayrıntıları algılayabilen,
– Tedbirli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Atölyelerde çalışırlar. Birinci derecede malzemelerle ve makinelerle ilgilidirler. Çalışma ortamı kapalı, sıcak, tozlu, zaman zaman gürültülü ve kirlidir.

Devamlı cam kesme işi ile uğraşıldığı için elde ve vücutta kesilmeler olabilmektedir. Genellikle ayakta çalışılır. Çalışırken de meslektaşlarıyla, iç mimar, teknik ressam, grafiker ve müşterilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Vitray;
-Konutlarda; pencerelerde, bina aydınlıklarında, oda bölmelerinde, paravanlarda, duvar panolarında, abajurlarda ve kapılarda.
-Fabrikalarda; hizmet binalarında, dinlenme-eğlenme tesislerinde, yemekoyun salonlarında, yönetici odalarında.
-Otellerde; dış mekan ve aydınlatma panolarında, giriş kapılarında, lobilerde, banyo, yemek, eğlence salonlarında, odaların aydınlatma elemanlarında, paravanlarda, Ayrıca cami, eğlence yerleri, spor salonları, devlet kurum ve dairelerinde, okullarda, sanat galerilerinde istasyon bekleme salonları gibi yerlerde kullanılır.

Vitraycılar bu alanlarda çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca; kendi işlerini kurabilme imkânları bulunmaktadır

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle mesleğe ilk girişte asgari ücretle başlanmakta, daha sonra meslek elemanı performansına göre asgari ücretin 3-5 katı oranında ücret alabilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?