Veri Tabanı Programcı Teknisyeni Nedir?

Veri Tabanı Programcı Teknisyeni Nedir?
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu ile veri tabanı ve programlama dilinin kurulumunu yapan, veri tabanının oluşturulması ve yönetimini sağlayan, ağ üzerinden veri tabanına güvenli erişimi sağlayan, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik işlemleri gerçekleştiren kişidir.

Görevleri
Veri Tabanı Programcı Teknisyeni;
– İhtiyaçları değerlendirir ve istenilen projeyi analiz eder.
– İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapar.
– Bilgisayar donanımını kurar.
– İşletim sistemi kurar, hata giderir, veri girişi ve bakım yapar.
– Veri tabanı oluşturur ve sorgular.
– Veri tabanı programı kurulumunu yapar.
– Veri tabanı programı yönetir.
– Yedekleme yapar.
– Etkileşimli programlar hazırlar.
– Veri tabanı için ağ ortamını oluşturur.
– Veri tabanına erişimi ve güvenliği sağlar.
– İnternet uygulamaları geliştirir

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar programları ( Dreamweaver, , Visual Studio vb.)
– Sunucu programı kurulumu (IIS, APACHE vb.),
– Web teknolojileri (HTML, CSS, FLASH, JAVA SCRİPT, PHP, ASP)
– Veri tabanı sunucu programları. (Microsoft SQL Server, MySQL, vb.)
– Veri tabanı sistemleri (Microsoft Access vb.),
– Kamera, Dijital fotoğraf makineleri, hafıza kartları,switch, modem
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.
– Yedekleme üniteleri (CD, DVD, USB Bellek ve Harici bellek vb)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Veri Tabanı Programcı Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Yabancı dile ilgisi olan,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Sistemli düşünebilen,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– Sabırlı ve dikkatli
– Problemleri çözebilen kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Veri Tabanı Programcı Teknisyeni, genellikle büro ortamında çalışır. Ancak bilgi toplamak amacıyla dış ortamlarda da bulunur.

Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir. Uzun süre oturmaya bağlı bel ve boyun rahatsızlıkları ile çalışmaya bağlı görme ve dikkat bozukluğu söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bilgisayar ve paket programı kullanılan tüm birimlerde çalışabilirler. Eğitimini tamamlamış olanlar kendi işlerini kurabilirler.

Tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda her geçen gün bilgisayar kullanımı çoğalmakta ve vazgeçilmez hale gelmiştir. Kuruluşlar yaptığı iş ve sektörlere göre farklı paket programlar kullanmak durumundadır. Bu yüzden gelecekte uzun yıllar boyunca bu alanda eğitim almış kişilere ihtiyaç artarak devam edecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası ilk işe başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin 2-3 katı kadar gelir elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?