Vargel ve Planyacı Nedir?

Vargel ve Planyacı Nedir?
Çeşitli büyüklükte makine parçalarının yüzeylerini kaba ve orta incelikte talaş kaldırarak işleyen kişidir. (Planya, tablanın ileri-geri hareketi ile, vargel ise bıçakların ileri-geri hareketi ile talaş kaldırma işlemini yapar.)

Görevleri
– Yüzeyi işlenecek makine parçalarının teknik resimlerini okuyup inceler,
– İş için gerekli malzemeyi belirler ve sağlar,
– Teknik resim veya örneğe göre yüzey işlemlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Vargel ve planya tezgahları ve kalemleri,
– Tezgah mengenesi, zımpara tezgahı, matkap tezgahı,
– Çeşitli eğe ve katerler, markalama aletleri,
– Kesme hızı ve ilerleme cetveli, testere makinesi,
– Ölçme ve kontrol aletleri (metre, kumpas, mikrometre, komparatör vb.),
– İş bağlama araçları (civata, mengene) gibi araç ve gereçleri kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Vargel ve planyacı olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Güçlü bir görsel belleğe, süregelen işlerden sıkılmayan bir yapıya sahip ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek; toz, yağ ve gürültünün yoğun olduğu ortamlarda tam gün çalışmayı gerektirir. Çalışma yeri atölye, fabrika gibi kapalı ortamlardır. Çalışma genellikle ayakta ve yalnız sürdürülür. Zaman zaman çalışma arkadaşlarıyla iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Vargel planyacılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler,
– Vargel ve planyacılıkta kullanılan alet ve makinelerin kullanımları, fonksiyonları ve temizliğini,
– Teknik resim araç ve gereçleri ile çizim tekniklerini, ölçülerin okunmasını,
– Yapım ve montaj resimleri çizimini, kroki çizmeyi,
– Parçaların yapımını ve perspektif resimlerini çizmeyi, teknik resimle ifade edilen makine parçalarını kafasında canlandırabilmeyi,
– Tezgahları kullanmayı, kanal açmayı, set ve kademe yapmayı öğrenirler.

Meslek eğitiminde meslek dersleri dışında adaylar Türkçe, Matematik, Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri de alırlar

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek ile ilgili işyerleri Metal-İş kolunun yoğun olduğu illerde bulunur. Ancak bunlar sayıca çok fazla olmadığından bu meslekte iş olanağı sınırlıdır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
– Eğitim sonrası ustalık seviyesine ulaşan kişiler genellikle asgari ücretin 1.5-2 katı dolaylarında gelir elde ederler. Mesleki başarı ve deneyimler ile piyasa koşullarının durumu elde edilen gelir ile doğru orantılıdır.

– Bir işverene bağlı olmaksızın kendi işyerini açanların gelirleri aldıklar siparişe göre değişir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?