Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı Nedir?

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı Nedir?
Uzay bilimleri uzaktan algılama ve uzay teknolojileri alanında uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında rol alan, çağımızın bilgi ve teknoloji alanında birikimini etkin bir şekilde kullanabilen kişidir.

Görevleri
– Küçük ve orta ölçekli topoğrafik haritaların üretimi ve bunların güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütür,

– Gökyüzünün, gökyüzündeki cisim ve olayların gözlemsel ve kuramsal olarak incelenmesinde ve bu amaca uygun tasarlanmış teknolojik teleskoplar ve uyduların teçhizatının geliştirilmesinde çalışır,

– Biyoteknoloji, uzay bilimleri ve teknolojileri gibi çok disiplinli alanları bünyesinde barındıracak şekilde yeni teknoloji merkezlerinin kurulmasına önderlik eder.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Robotik, yarı robotik ve manuel olarak bilgisayarlar aracılığıyla kullanılan teleskoplar, fotoğraf makinaları ve bunlara bağlı farklı ışıkölçer, tayfçeker gibi dedektörler, sensörler, algılayıcılar (örneğin, charged coupled devices – CCDs vb.).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Uzay bilimleri ve teknolojileri uzmanı olmak isteyenlerin;
– Astronomi, fizik, kimya, matematik, biyoloji, uzay ve havacılık gibi alanlara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Yoğun ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen kişiler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Uzay bilimleri ve teknolojileri bilimcisi, uzaktan kumanda, uzaktan algılama, otomasyon, veri toplama ve veri işlemenin gerektirdiği programların yazılacağı ortamlarda görev yapmaktadırlar.

Araştırma laboratuvarlarında ve gözlemevlerinde genellikle sayısal verilerle ve görüntü işleme üzerine çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Uzay bilimleri bölümlerinin birinci ve ikinci sınıfında fizik ve matematik ağırlıklı bir eğitim aldıktan sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta astronomi alanında zorunlu ve seçmeli uzmanlık alan derslerini alırlar.

Öğretim programında astronomiye giriş, astrofizik, gök mekaniği, küresel astronomi, gözlemsel astronomi, kozmoloji, tayf bilim, yıldız iç yapı ve evrimi gibi alan derslerinin yanında fizik kuantum mekaniği termodinamik, elektromanyetik teori, matematik numerik analiz, lineer cebir, diferansiyel denklemler gibi fizik ve matematik dersleri yer almaktadır. Öğrenciler gözlemsel astronomi konusunda almış oldukları teorik bilgilerin uygulamasını gözlemevinde yapma olanağına sahiptir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Mezunlar edindikleri mesleki bilgi ve tecrübeleriyle hem ulusal, hem de uluslararası uzay çalışmalarında görev alabilirler. Ayrıca uygulama ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunabilirler. 2002 yılında TÜBİTAK tarafından kurulmuş ve yaklaşık 300 araştırmacının istihdam edildiği Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü de yine mezunlar için potansiyel bir iş merkezidir.

Ulusal üniversitelerde faaliyet göstermekte olan astronomi ve uzay bilimleri programlarından mezuniyet sonrası sahip oldukları yetkinlikler çerçevesinde öğretim üyesi ve/veya görevlisi ve/veya araştırmacı statüsünde alana yönelik eğitim faaliyetlerine destek amaçlı görev alabilmektedirler. Ayrıca gezegen evi ve belediyeler bünyesinde kurulan toplum ve bilim merkezlerinde, hava limanlarında, uydu takip sistem merkezlerinde ve adli tıpta da görev alabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Koşulları uyan öğrenciler geri ödemek koşulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredi imkânlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Öğrenciler TUBİTAK destekli projelerde burslu olarak çalışabilme olanağı da bulmaktadır.

Eğitim Sonrası
Çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve konumuna göre ücretleri
değişiklik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?