Uluslararası Finans Uzmanı Nedir?

Uluslararası Finans Uzmanı Nedir?
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görevleri

Uluslararası Finans Uzmanların, çalıştığı işletmenin çeşidine (mali sektör, reel sektör) ve büyüklüğüne göre değişik görevler yaparlar. Genel olarak meslek elemanları;

– İşletmenin finansal planlamasını yapar,
– İşletmenin finansal tablolarını hazırlar (Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, fon akış tablosu, özkaynak değişim tablosu vb.),
– İşletme sermayesinin yönetimini (alacak, stok yönetimi, kısa vadeli fon kaynakları),
– Uluslararası finansal tekniklerin seçimini ve kullanımı konusunda işletme sahiplerine bilgi verir,
– Dış ticaretle ilgili işlemleri yapar,
– İşletmenin yatırım proje analizlerini yapar,
– Finansal risk analizleri yaparak işletme yönetimine bilgi verir,
– Portföy yönetimi yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar,
– İletişim Araçları(Faks, Telefon, Teleks, İnternet),
– Çeşitli Tablolar,
– Kalem, Kağıt,
– Mesleğe ait Diğer Araç ve Gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Uluslararası Finans Uzmanı olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme gücüne ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
– Mali konulara ilgi duyan, geleceği öngörebilen,
– Tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip zamanı iyi kullanabilen,
– Stres altında çalışabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İkna yeteneği olan ve sorumluluk sahibi,
– Hızlı karar alabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Uluslararası Finans Uzmanı, çalışmalarını büro ortamında oturarak yürütülür. Çalışırken birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma yapma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Çalışırken işletme içinde işletmenin muhasebe birimi, üst yönetim ile işletme dışında müşteriler ve finansal kuruluşlarla, mali ve finansmanla ilgili kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile iletişimde bulunur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kamu sektöründe işe girmek isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek zorundadırlar. Bu bölümden mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar, özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkânı bulabilmektedirler.

Bunun yanında, kamu kuruluşlarından İMKB, SPK, Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı’nda; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.

Uluslararası Finans bölümü mezunları ulusal ve uluslararası çeşitli şirketlerde finansal analist, muhasebe bölümü yöneticisi, stratejik planlama faaliyetlerinin sorumlusu, uluslararası finansal kuruluşların temsilcisi gibi görevleri üstlenebilirler. Bölüm mezunları kendi alanlarında çalışabileceği gibi benzer alanlarda da geniş çalışma alanına sahiptir. Yakın gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kuruluşların gerek boyut gerekse teknolojik açıdan daha önemli büyüme ve gelişmelere sahne olacağı beklenmektedir.

Bu çalışma alanlarında bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte ve bu alana meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donatılmış, bilgisayar uygulamaları yapabilen, bir veya daha fazla yabancı dili olan bölüm mezunları geniş ve cazip iş olanakları bulabilirler.

Bankalar, borsalar ve mali kuruluşların dışında reel sektör firmaları bünyelerinde de çalışma olanağı bulabilirler. Bölüm mezunları finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticiliği gibi işler yapabilirler.

Alanları ile ilgili serbest çalışabilirler. Ancak, mezun olduktan hemen sonra bu konuma gelmek mümkün değildir. Genellikle çeşitli kurum ve kuruluşlar, mezunları sınavla uzman yardımcısı olarak istihdam edip, belirli bir hizmet içi eğitim ve deneyimden sonra belirtilen pozisyonlara yerleştirmektedirler.

Ayrıca bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin benzer bölümlerinden mezun olanların başvurabileceği kamu ve özel sektör kuruluşlarının uzman yardımcılığı veya müfettiş yardımcılığı sınavlarına katılabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– Yüksek Öğretim

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim harç ve kredisinden yararlanabilirler. – Çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
– Meslek mensupları ilk işe girişte oldukça değişken ücretler alabilmektedirler. Aldıkları ücret meslek mensubunun mesleğinde kendisini iyi yetiştirip, yetiştirmemesi, çalıştığı işletmenin mali durumu ve büyüklüğü oranında değişiklik arz edebilmektedir. Meslek mensupları yönetici konumuna geldiklerinde ücretleri daha da artmaktadır. Yapılan araştırmalarda meslek mensubu

nun özel sektörde ilk işe girişte asgari ücretin 3 katı civarında olan ücretleri, tecrübeleri arttıkça yükselebilmektedir. – Kamu sektöründe 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun derecesi ve kademesi için öngördüğü oranda ücret alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?