Ulaştırma Mühendisi Nedir?

Ulaştırma Mühendisi Nedir?
Yolcu ve yüklerin bir noktadan diğer bir noktaya güvenli, hızlı, uygun maliyetli ve konforlu bir şekilde taşınmasını sağlayan ve oluşan hareketliliğe yönelik her türlü planlama, tasarım, düzenleme, yapım, bakım-onarım, işletim, lojistik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişidir.

Görevleri
– Sürdürülebilir bir kent veya ülke planlaması üzerine Ulaşım Master (Ana) Planlarını yapar.
-Yapılması istenen ulaşım sistemlerinin her ölçekte planlamasını yapar, taslak projelerini çizer, inceler, gerekirse projede değişiklik yapar
– Her türlü ulaşım sistemlerinin tasarımını yapar ve her ölçekte projelerini hazırlar veya çizer, gerekirse projelerde değişiklik yapar, gerekli malzeme ve donanımı belirler,
– Her türlü ulaşım altyapılarının yapımını gerçekleştirir.
– Her türlü Otopark sistemlerini planlar, yapar, yaptırır, işletir ve işlettirir.
– Trafik sisteminin etkin işleyişi ve kontrolü için her türlü akıllı ve teknolojik sistemleri belirler ve kullanır.
-Her türlü toplu taşıma sistemlerini (Kara, Raylı ve Deniz ) modeller, kurar, kurgular, bunlarla ilgili işletim sistemlerini planlar.
-Toplu taşıma sistemlerinin yönetim, bilgilendirme, bilet, tarife, hat ve fiziksel olarak entegrasyonunu sağlar.
-Lojistik amaçlı Mal ve Hizmetlerin taşınması, dağıtılması ve toplanması için her türlü planlama, programlama ve tedarik zinciri oluşumunu sağlar
-Depolama alanlarının tasarımı ve optimasyonu, ulaştırma modları arasındaki ağların kurulumu ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması işlemlerinde görev alır,
-Yapılması istenen ulaşım sisteminin planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
– Ulaşım sistemi için gerekli şantiyeyi kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanları için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
– Gelişmeler ışığında ulaşım problemlerine ilişkin yeni çözüm yolları araştırır,
– Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır,
– Araç sayımlarını yaparak bilgisayar verisi haline getirir, sayım verileri yardımıyla mevcut kavşak simülasyonlarını yapar ve raporları oluşturur,
– Hizmet düzeyi yetersiz görülen kavşaklarda öneri kavşak simülasyonlarını yapar ve raporlarını oluşturur,
– Kavşak analizi raporlarını ve ön projelerini oluşturur, bunların geometrik düzenlemesini yapar.
– Trafik işleyişi ile ilgili teknik, istatistiksel ve yönetimsel raporlar hazırlar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Hesap makinesi,
– Bilgisayar,
– Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri,
– Ölçme aletleri ( harita ölçme aletleri, takometre gibi )
– Teknik malzeme
– İlgili bilgisayar yazılımları

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Ulaştırma mühendisi olmak isteyenlerin;
– Sayısal akıl yürütme gücüne sahip,
– Uzay-şekil ilişkilerini ayrıntılı olarak algılayabilen,
– Fen bilimlerinde başarılı ( özellikle matematik, fizik ve bu alanlarla ilgili )
– İletişim becerileri gelişmiş,
– Problem çözmede alternatif yollar üretebilen,
– Organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş,
-Sorumluluk sahibi, dikkatli, sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Ulaştırma mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Projede çalışan ulaştırma mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiyede çalışılan zamanlarda çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir.

Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir.

Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, jeoloji mühendisleriyle, işçilerle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle ( Belediyeler, Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi ) iletişimde bulunabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Yabancı dilde eğitim yapan okullarda ise bir yıl hazırlık olmak üzere eğitim süresi 5 yıldır.

– Eğitim sırasında staj zorunluluğu vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
– Resmi veya özel kurumlar, kurumların ofisleri veya şantiyeleri
– Ulaştırma Yapı elemanları imal eden fabrika ve atölyeler
– Ulaştırma Mühendisliği konusunda araştırma yapan laboratuvarlar
– Bağımsız işyerleri

Ulaştırma mühendisleri; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışırlar. Kamuda yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. İl ve ilçe belediyeleri gibi kamusal alanda; ulaşım ana (master) planı, sinyalizasyon, yol projeleri gibi işleri yürüten özel kuruluşlarda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi kamu iktisadi kuruluşlarında çalışma imkânı bulabilirler.

Ulaşım altyapısını oluşturacak yol, kavşak, alt geçit, üst geçit, metro sistemleri, hızlı tren, hava alanları, limanlar gibi sahalarda yapım ve yönetim aşamasında her zaman iş imkanı bulabilirler.

Deprem ve diğer tabii afetleri göz önünde bulundurarak teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ulaştırma mühendisliğinin gelecekteki çalışmalarını etkileyecektir. Ülkemizde ulaştırma sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışından da ulaşım işleri alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise kazanç, tecrübeye ve bölgelere göre değişmektedir. Deneyimleri arttıkça ücret düzeyi yükselebilir. Kazançları kendi işyerlerini açarak müteahhitlik yapanlar için değişkenlik gösterebilir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?