Uçak Mühendisi Nedir?

Uçak Mühendisi Nedir?
Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

Görevleri
– Yapımı düşünülen uçağın taslağını, ön projelerini hazırlar,
– Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik
olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar,
– Üretimin planlanmasını; girdilerin zamanında, istenilen kalite ve niteliklerde üretimini sağlar,
– Fabrikada ve yer istasyonlarında teknisyenlerin çalışmalarını denetler,
– Özürlü veya yanlış yapılmış parça veya malzemenin özrünün giderilmesi ve parçanın gerekiyorsa dışlanarak yeniden yapılması için çalışır,
– Yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan uçağın gerçekte işleyişini gözler,
– Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Teknik malzemeler,
– Ölçüm aletleri,
– Bilgisayar,
– Teknik çizimler için gerekli cetveller,
– Hesap makinesi,
– Anahtar takımları,
– Test alet ve cihazları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Uçak mühendisi olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen,
– Matematik-fizik konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Yaratıcı, tasarım gücü yüksek,
– İnsanlarla iyi ilişki kurabilen,
– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek elemanları kısmen kapalı yerde, kısmen açık havada çalışır. Çalışma ortamı kirli, yağlı, gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı ile bu süre 5 yıla çıkmaktadır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Uçak mühendisi;
– Türk Hava Yollarında,
– T.C. Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri Ana Bakım Üslerinde),
– Türk Uçak Sanayi A.Ş.,
– Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda,
– TAI’de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi),
– Özel hava yollarında çalışabilirler.

Ülkemizde uçak sanayii, lisans anlaşmalarıyla montajdan işe başlayarak, belirlenen program paralelinde, araştırma-geliştirmeye de yer vererek imalatta milli katkının artışını öngören bir hedef doğrultusunda gelişmektedir. Gelişen bu hedef doğrultusunda uçak mühendislerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

Bugün kısıtlı olan iş ve çalışma alanlarının her geçen gün teknolojinin gelişimine bağlı olarak artması beklenmektedir. Çalışma alanları ülke şartlarına paralel olarak genişlemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir. Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Eğitim tamamlandıktan sonra iş bilgisi, tecrübe, çalışılan alan ve bölüme göre kazanç durumu değişmektedir. Uçak mühendisliği genel olarak üst düzey gelir elde edilen meslek gruplarındandır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?