Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni Nedir?

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni Nedir?
Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak motorlarının ve diğer hava araçları motorlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir.

Görevleri
– Hava araçlarının motor ve motor sistemlerinin kontrol, bakım, sökme takma ve test etme işlemlerini talimatlara uygun olarak yapar,
– Mümkün olduğunca ekonomik davranarak, arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar,
– Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.
– Basit gövde onarım işlerini yapar.
– Lisans ve lisans onaylı personel “Bakım çıkış belgesi (sertifika, bakım onarım kartı, vb) düzenler,
– Hat bakım esnasında basit işlem gerektiren, uçak gövde motor ve motor sistemlerindeki üniteleri söker ve takar,
– Tasarım çalışmaları yürütülen havacılık platformu üzerinde yapılacak modifikasyonlara yönelik standartlara uygun dokümantasyon çalışmaları yapar,
– Yer ve uçuş testlerine katılır,
– Testler için gerekli ekipmanları temin eder,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Perçin makineleri,
– Kesme aletleri,
– Şekillendirme aletleri,
– Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri,
– Motor test üniteleri (bremze vb.),
– Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri,
– Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan,
– Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
– Yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni uçak fabrikalarında, uçak bakım ve onarım ünitelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle kirli (yağ ve yakıt), kokulu ve gürültülüdür. Teknisyen, mühendis ve teknikerin denetiminde görevini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakımonarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları’nda, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir.

Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır. Teknolojisi sürekli yenilenen ve gelişen bir meslek olduğundan, teknisyenlerin teknolojiyi takip etmeleri ve bilgilerini yenilemeleri gerekmektedir. İlgili kuruluşlar, bu konuda devamlı bir eğitim süreci takip etmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitimini başarı ile tamamlayan ve girdiği sınavlardan başarılı olarak lisans almaya hak kazanan teknisyenler, çalıştıkları işyerlerine göre değişen oranlarda kazanç elde ederler. Bu kazanç iş bilgisi, tecrübe ve işe yatkınlığa göre değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?