Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı Nedir?

Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı Nedir?
Yolcu ve kargo uçaklarının, uçak elektronik ekipmanlarının mekanik ve motor olmak üzere parçalarının bakımını, montajını, onarımını ve üzerinde yapılan değişiklikleri sivil havacılık kuralları dahilinde yapan lisans sahibi kişidir.

Görevleri
– Uçakların motor, gövde, kuyruk, kanat, iniş takımı gibi aksamlarını kontrol ederek; gerekli ayar, onarım, monte kontrol, test, servis ve bakımını yapar,
– Madensel malzemeler üzerinde ısıl işlem ve mekanik testler yapar.
– Uçak parçalarında tahribatsız muayene kontrollerini yapar,
– Korozyondan korunma işlemleri yapar,
– Sökülebilir bağlantı elemanlarını kontrol eder,
– Saç metal, perçinleme işlemleri yapar,
– Metal olmayan uçak malzemelerinin, hareket iletim elemanlarının bakım kontrolünü ve onarımını yapar,
– Uçak gövde yapılarında yapısal onarım yapar,
– Kanat ve empenange bağlantılarını yapar,
– Pnomatik, hidrolik sistemlerin bakımını yapar,
– Aletli gösterge ve aviyonik sistemleri analiz eder,
– Oksijen sistemlerinin, buz önleme ve yağmurdan korunma sistemlerinin ve su ve atık su sisteminin bakımını yapar,
– Uçak ekipman ve mefruşatının bakımını yapar,
– Termodinamik, motor performans hesaplamaları yapar,
– Motor kısımlarının, yağlama, yakıt, hava, ilk hareket sisteminin, güç artırma ve ateşleme sisteminin bakımını yapar,
– Turbo-prop, turbo şaft motorların bakımını yapar,
– Yardımcı güç ünitesi (APU)’nin bakımını yapar
– Motorun dış bağlantılarını yapar ve korumaya alır,
– Motor gösterge sistemlerinin bakımını yapar,
– JAR-66 ve JAR-145 kurallarını uygular.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Perçin makineleri, squezer, perçin tabancası,
– Kesme aletleri, dayama demirleri motor anahtarları,
– Şekillendirme aletleri, pervane söküm anahtarı,
– Mekanik/elektronik ölçüm aletleri, halat, gergi
– Motor test üniteleri (bremze vb),
– Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri,
– Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı olmak isteyenlerin,
– Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Yönergeyi izleyebilen, çizim tekniğine ve mekanik yeteneğe sahip,
– Çabuk ve doğru karar verebilen, stres altında çalışabilen
– Sorumluluk sahibi, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, kurallara uyan,
– Başkaları ile işbirliği yaparak çalışabilen,
– Yenilikleri takip edebilen kimseler olmaları gerekir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı, bakım merkezlerinin yoğunlaştığı büyük şehirlerde uçak bakım merkezlerinde çalışırlar. Birinci derecede uğraş konusu, maddeler ve makinelerdir. Yapılan faaliyetlerin başında sınıflama, tasarlama, imal etme, onarma-kurma, kullanma-çalıştırma, ölçme ve veri toplama, sınıflama, çözümleme, değerlendirme ve yorumlama gelmektedir.

Tam gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışma, şehir içinde ve dışında seyahat gereği söz konusudur. Çalışma ortamı gürültülü ve yağlı bir ortamdır. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Diğer çalışanlar ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca 8 hafta yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bu program mezunları özellikle uçak bakımı yapan özel sektör şirketlerinde, askeri kuruluşlarda ve emniyetin uçak bakım birimlerinde, lisans sahibi oldukları takdirde Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında çalışabilirler.

Mezunların iş imkânları giderek artmakta ve istihdam seçenekleri gittikçe çoğalmaktadır. Uçak bakımı yapılan büyük şehirlerdeki şirketlerde iş bulma şansı daha yüksektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

Eğitim Sonrası
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 9. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücretin 2 katı düzeyinde kazanç söz konusudur. 5.yılın sonunda kazanç asgari ücretin 5 katına kadar çıkabilir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?