Uçak Elektroniği Teknisyeni Nedir?

Uçak Elektroniği Teknisyeni Nedir?
Uçakların ve diğer hava araçlarının elektronik ve elektrik sistemlerinin her türlü bakım-onarım, montaj ve servis işlerinin yapılmasının ardından “bakım çıkış sertifikası” düzenleyen ve uçak yapısı, güç sistemlerinin hat bakımı sırasında sökme, takma işlemlerini yapan meslek elamanıdır.

Görevleri
– Kablaj enstalasyonu yapar,
– Uçakların elektronik sistemlerini kontrol eder.
– Uçakların elektronik ve elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapar,
– Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunar.
– Onarılamayacak ölçüde arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapar.
– Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini söker ve takar.
– Bakım ve onarım kataloglarını okur.
– Bakım ve onarım testlerini yapar.
– Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformunun elektriksel özellikleri konusundaki ölçüm ve test çalışmalarında gereken teknik destek verir,
– Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformu üzerinde yapılacak modifikasyonlara yönelik standartlara uygun dokümantasyon çalışmalarında görev alır,
– Entegrasyon ve tasarımı tamamlanmış sistemlerin güç, EMI/EMC ölçümlerine katılır,
– Yer ve uçuş testlerine katılır,
– Testler için gerekli ekipmanların idamesini sağlar,

Kullandığı Araç ve Gereçler
Bilgisayar, Tornavida, Pense, Kontrol kalemi, havya, lehim, anahtar takımı, yan keski, gibi el aletleri, Güç kaynakları, Avometre, Ampermetre, Voltmetre, Vat metre, meğer , toprak meğer, Osiloskop Multimetre, Entegre test cihazı gibi ölçü ve test cihazları, Direnç, Kondansatör, Entegre devre, transformatör gibi elektronik devre elemanları, Crimp ve Splice, (kablo sıkıştırma ve ayırma) aletleri, Stripper (Kablo Soyucu), Isı Tabancası, Lok Terminal (kablo ucuna terminal sıkıştırma) aletleri, Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Uçak Elektroniği Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Sabırlı ve dikkatli,
– Matematikte ve fen derslerinde başarılı,
– Uzay ilişkilerini görebilen,
– Çizim yeteneğine sahip,
– Mekanik problemleri çözebilen,
– El becerisi olan,
– El ve gözlerini eşgüdümlü kullanabilen,
– Mesleğiyle ilgili yabancı dilde yayınlanan mesleki bilgileri takip edebilen, gerektiğinde uygulayabilen,
– Olayları iyi yorumlayabilen ve analiz edebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Uçak Elektroniği Teknisyeni; kamu veya özel sektöre ait sivil uçak bakım merkezleri, hava alanlarında, Askeri Hava İkmal Bakım Merkezleri veya Uçak fabrikalarının hangar ve atölyelerinde çalışırlar.

Çalışma ortamlarından atölyeler, elektrostatik deşarja duyarlı, manyetik alan yaymayan, temiz, düzenli, aydınlık ortamlardır. Ancak düşük düzeyde radyasyonlu ve elektrikli ortamlardır.

Apronda çalışırken dış ortamdaki hava koşullarına maruz kalmaktadırlar. Uçak üzerinde çalışırken yüksekten düşme tehlikeler de vardır. Bazen gürültülü de olabilmektedir. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından iş kazalarına ve işçi sağlığı için karşı çalışma ortamlarında maksimum emniyet için gerekli tedbirler ilgili bakım kuruluşu tarafından alınır.

Teknisyenler Uçak mühendislerinin sorumluluğunda görevlerini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran
– dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Kamu sektöründe işe girmek isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmek zorundadırlar. Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında üretim ve montaj hattında, uçak bakım onarım atölyelerinde, Türk Hava Yollarında, ve askeri hava ikmal bakım merkezlerinde çalışırlar.

Uçak Elektroniği teknisyeni mesleği gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde gelecekte çok daha fazla istihdam yaratacak bir meslektir. Seyahat engeli olmayan kişilerin çalışması önem arz etmektedir. Günümüzde bayanlar da bu mesleklerde eğitim alıp, teknisyen olarak çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ücret başarıya, tecrübeye ve sektörün durumu ile işverenin beklentilerine göre değişmektedir. Bağımsız çalışanlar ise yaptıkları işe göre kazanç elde edebilmektedirler.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?