Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri Nedir?
Kalite tütün üretiminde tohumdan sigaraya ve diğer tütün mamullerinin üretimine kadar olan süreçlerde, ara meslek elemanı olarak çalışan teknik elemanlardır.

Görevleri
– Tohumluk üretimi, fidelerin tesisi, tarla döneminde bakım işlemleri, hastalık ve zararlıların kontrolü, tütünlerin işlenmesi, depolama, pazarlama, harmanlama ve fabrikasyon işlemlerinde görev alır,
– Kaliteli tohumluk üretiminde öncelikli etkenlerde biri olan ekim yapılacak alandaki toprak şartlarının uygunluğu için toprak analizi yaptırılmasının sağlanması,
– Analiz sonuçları hakkında ilgili tekniker veya mühendise sonuç bilgilerinin iletilmesi
– Toprağın ihtiyacı doğrultusunda uygun müdahalelerin yapılması,
– Türk tütünleri ve iri kıyım tütünler yetiştiriciliğinde sahip olduğu agronomik bilgileri kullanır,
– Tütün çeşitlerine ait tohumların yetiştirilmesini sağlar,
– Fidelik ve tarla dönemi uygulamasını yürütür,
– Amaca uygun tütün menşelerinin istenilen kalitede üretimini sağlar,
– Bakım ve işleme alanları ile Fabrikasyon ve Harmancılıkta ara eleman olarak yer alır,
– Coğrafi bölge yapısı ve iklim koşullarına uygun olarak tohumluk üretimi ve seçimini yapar,
– Üreticiyle bilgisini paylaşıp bu konuda destek olur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Tütün tarımında kullanılan ekim, dikim, dizim, bakım ekipmanları,
– Tütün bakım ve işlemede yer alan ekipman ve aletler,
– Mesleğe Ait Diğer Araç ve Gereçler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Açık ve kapalı alanlarda çalışabilen,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Üretici bilinçlendirmesi gerekeceğinden anlatımı düzgün ve ikna kabiliyeti olan,
– Rutin işleri yapmaktan sıkılmayan,
– Mevsimsel çalışma koşullarına uyum gösterebilen,
– Ekip çalışmasına uygun,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikerlerinin çalışma ortamı genellikle tozlu, sıcak, soğuk, kokulu, açık ve kapalı alanlar olabilmektedir. Meslek elemanı, çalışmalarını ilgili mühendisin gözetim ve denetimi altında yürütür. Meslektaşları, Tütün eksperleri ve diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Meslek eğitimi süresince; Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca, 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Tohumluk üretimi, fidelik, tarla döneminde bakım işlemleri hastalık ve zararlıların kontrolü, tütün işlenmesi, depolama, pazarlama, harmanlama ve fabrikasyon işlerinde görev alabilirler. Ayrıca, sigara ve yaprak tütün fabrikası ve özel şirketlerde çalışabilirler.

Ege ve Karadeniz Bölgelerinde iş bulma olasılığı daha fazladır. Gelecekte iş bulma durumu Türk tütüncülüğünün potansiyeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanabilirler.

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Meslek eğitimini veren üniversite, resmi/özel kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak öğrencilerin staj yapmalarını sağlayabilir. Staj süresince öğrenciler, iş yerlerinin belirleyeceği miktarlarda ücret alabilirler.

Eğitim Sonrası
Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde çalışanların ücretleri ise anlaşmaya göre belirlenmekte olup, çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir.

Kısmen (büyük üretim sahasında yaprak tütün üretimi) kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?