Turist Rehberliği Nedir?

Turist Rehberliği Nedir?
Yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir.

Görevleri
– Yabancı turistlerin yurda girişleri sırasında, Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde vize, pasaport, gümrük vb. işlemlerinde yardımcı olur,
– Turistlerin sağlık belgeleri, kambiyo ve döviz işlemleri, kredi kartları, haberleşme gibi gezi ile ilgili işlemlerine yardım eder,
– Hastalık, yaralanma, ölüm vb. her türlü sağlık sorunlarının çözümünde ilgili yerlerle bağlantı kurar,
– Turistleri gezi programında yer alan müzeler, tarihi binalar, antik kentler, doğal güzelliği olan yerlere götürür ve bu yerlerin özelliklerini tanıtır,
– Turistleri ülkemize özgü yemek, halkoyunları, müzik gibi kültür ürünlerini tanıyabilecekleri yerlere götürür,
– Gezi sırasında ihtiyaç duyulduğunda ilk yardım yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Haritalar (bölgesel, genel),
– Turistik ve tarihi yerleri tanıtıcı broşür dergi ve kartpostallar,
– Sözlük, kalem, not defteri, hesap makinesi vb.,
– Megafon, mikrofon ve diğer iletişim araçları,
– İlk yardım malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Turist rehberi olmak isteyen kimselerin;
– Yabancı dile ilgili ve yetenekli,
– Gezmeyi seven,
– Değişiklikten hoşlanan,
– İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,
– Enerjik, dakik,
– Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip,
– Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olması gerekmektedir.

Mesleğin yürütülmesini engelleyen durumlar:
– Ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunmak,
– Eski eser özelliğindeki eşyanın yurtdışına kaçırılmasına yardımcı olmak,
– Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
– Rehberlik belgesinin geri alınması cezasından sonra 2 yıl içinde ikinci defa rehberlik belgesinin geri alınması cezasını işlemek.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, ören yerleri, sit alanları, antik yerleşim merkezleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalışırlar.

Meslek genellikle seyahat etmeyi gerektirmektedir. Çalışma zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, gece, hafta sonu, mevsimlik çalışabilirler. Turist rehberlerinin çalışma ortamı çok değişkendir. Örneğin yazın çok sıcak, kışın çok soğuk, gürültü, toz, nem, koku bulunan ortamlarda çalışabilirler.

Meslek işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla ve çok değişik meslek elemanlarıyla iletişimde bulunurlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi lisans düzeyinde 4 yıldır.
– Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Meslekle ilgili
– seyahat acentaları, havayolu işletmeleri, kapalı veya açık müzeler ve ören yerlerinin rehberlik hizmeti verilen yerlerinde, turizm işletmesi belgeli 4 ve 5 yıldızlı oteller gibi yerlerde staj yapılması zorunludur.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Turist rehberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, özel turizm şirketlerinde, seyahat acentelerinde iş bulabildikleri gibi kendi alanları ile ilgili işyeri de açabilir ya da bağımsız çalışabilirler.

Tarihi eserleri bakımından zengin bir ülke olan Türkiye’yi yerli turistler dışında yabancı turistler ziyaret etmektedir. Bu nedenle meslekte yabancı dil en önemli unsuru oluşturmaktadır. Günümüzde İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın olarak kullanılan dillerde çok sayıda rehber bulmak mümkündür.

Özellikle ülkemizi en fazla ziyaret eden Rus, Arap turistlere ve Çin gibi turizmde her yıl büyüyen bir ülkenin ziyaretçilerine dönük olarak çalışacak, bu dillerde rehberlik yapabilecek turist rehberlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmaları mümkündür. Bunların dışında değişik kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

– Öğrencilerin yaz tatillerinde turistik yerlerde çalışarak gelir elde etme imkânları bulunaktadır.

Eğitim Sonrası
Kültür ve Turizm il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve turist rehberliği ile ilgili meslek kuruluşları her yıl haziran ayı sonuna kadar rehber taban ve tavan ücretleri konusunda teklif hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler.

Bakanlık teklifi değerlendirerek bir yıl sonraki ocak ayından itibaren uygulanacak rehber taban ve tavan ücretini temmuz ayı sonuna kadar saptayarak ilgili kuruluşlara duyurur.

Ücretler transfer, yarım gün tur, gece tur, tam gün tur, Batı Anadolu tur, Doğu Anadolu tur gibi tur türlerine göre ve yevmiye olarak belirlenir.

Rehber olarak verilen hizmetin seviyesi, tecrübe, hizmetin yapıldığı yer, mevsim ve iklim şartları, yorucu programlar, özel beceri isteyen rehberlik gibi durumlara göre ücretler değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?