Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Nedir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Nedir?
Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir.

Görevleri
– Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar,
– Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlar,
– Tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar,
– Laboratuar araç – gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,
– Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, takip işlemlerini yapar,
– Laboratuar araç – gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,
– Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),
– Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),
– Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),
– Bilgisayar vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tıbbi laboratuvar teknikeri olmak isteyenlerin;
– Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
– Sorumluluk sahibi,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tıbbi laboratuvar teknikeri; sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç).

Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır.

Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin özellikleri ve prensipleri doğrultusunda öğrencilerin konu ile ilgili teorik bilgileri alır.

1.yıl öğretim elemanları gözetiminde yeterli donanıma sahip multidisipliner öğrenci laboratuvarlarında konu ile ilgili uygulamalar yapılır.

2. yıl hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastanesi ) laboratuvarlarında rotasyon yapılarak çalışırlar. 2. yılsonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını klinik laboratuvarlarda yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Tıbbi Laboratuvar teknikerleri; özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 3-4 katı oranındadır. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir.

Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?