Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Nedir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Nedir?
Hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görüntülenmesi işlemini yapan ve bunları kullanıma hazır hale getiren kişidir.

Görevleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri uzman hekiminin gözetimi altında çalışır.
– İş organizasyonu yapar.
– Cihazı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
– Hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
– Radyografi çekimi yapar.
– Seyyar cihazlarla radyografi çekimi yapar.
– Film banyo/baskı işlemleri yapar.
– Bilgisayarlı tomografi çekimi yapar.
– Manyetik rezonans görüntüleme yapar.
– Kemik mineral dansitometresi çekimi yapar.
– Mamografi çekimi yapar.
– Angiografi görüntülemesi yapar.
– Nükleer tıp görüntülemesi yapar.
– Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapar.
– İmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları yapar.
– Fokalize blok işlemleri yapar.
– Radyoterapi tedavi planını uygular.
– Çekim yapılan alanın düzen ve temizliğinden sorumludur.
– Tetkik filmlerinin hazırlanmasını ve rapora girecek şekilde uygun yerde muhafazasını sağlar.
– Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder.
– Uygulanan radyolojik işlemler hakkında hasta ve hasta yakınların bilgilendirir.
– Kullandığı cihazların bakımını, temizliğini, basit onarımını yapar ve kullanıma hazır bulundurur.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Röntgen cihazları, röntgen kartları ve plakları
– Kurşun gözlük, kurşun paravana, kurşun önlük,
– Banyo tankları, kurutma dolapları, banyo solüsyonları,
– Alet dezanfeksiyon solüsyonları,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb.
– BT cihazı, anjio cihazı gibi cihazlar.
– Çeşitli filmler, film kasetleri, film kesici, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
– Ultrasyon, nükleer görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, radyodiyognostik, röntgen vb. cihazlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Biyoloji, fizik, kimya, insan bilimleri alanlarına ilgili,
– Kapalı alanlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
– Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
– Analitik yorumlama yapabilen,
– İnsanlarla işbirliği içersinde çalışmayı seven,
– Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
– Dikkatli, sorumlu ve tedbirli,
– Araştırmacı ve çalışkan,
– Hızlı düşünüp, hızlı karar verebilen,
– Zor şartlarda iş organizasyonu yapabilen,
– Detaylara özen gösteren,
– İş disiplinine sahip,
– Soğukkanlı, kararlı ve dürüst,
– Planlı ve organize olabilen,
– Yeniliklere açık,
– Zamanı iyi kullanabilen,
– Titiz ve temizlik kurallarına ve çapraz enfeksiyon risklerine dikkat eden,
– Sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri hastanelerde veya dispanserlerde çalışmakta olup zamanlarının bir bölümünü karanlık oda da geçirirler. Sürekli x ışınlarıyla çalışılan bir meslek olduğundan bazı hastalıklara ve kansere yol açabileceği için bu alanda çalışanlar ek izinler ve erken emeklilik haklarından yararlanırlar.

Bazı bölümlerdeki cihazların ses düzeyinin yüksek olduğu, iyonizan radyasyon etkisinin fazla olduğu kapalı bir alanda çalışılmaktadır. Mesai zamanları, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine göre esnektir, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak hafta sonları ve tatilleri de içeren değişken çalışma düzenlemelerine sahip olabilmektedirler.

Temiz, düzenli, iyi aydınlatılmış ve havalandırması mevzuata uygun olan ve ilgili Kanunlar gereği hijyen koşullarına tam olarak uygun alanlarda iş gününün büyük çoğunluğunda hareket halinde, bireylerin sağlık durumlarını doğrudan etkileyecek, yoğun dikkat gerektiren işlemler yürütürler.

Sağlık kuruluşlarında her türlü hastanın filmi çekildiği için (bir hepatitli hastadan sonra diğer başka bulaşıcılığı yüksek olan bir hastanın filmi çekilebilmektedir) çalışanların bulaşıcı hastalık/enfeksiyon alma riskleri artmaktadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır. Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar.

Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir.

Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Yıl içi stajlarını hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, Özel ve Devlet Hastaneleri) Radyoloji bölümlerinde yapmaktadırlar.

Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 4 hafta olan yaz stajlarını hastanelerin Radyoloji bölümlerinde ve tam donanımlı özel tıp merkezlerinde yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır.

Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler, tıp merkezleri bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Kamu kurumlarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
İşletmeler ve kurumlar staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Bu alanda iyi eğitim görmüş, kendini yetiştirmiş, tecrübeli, meslek elemanları özel sektör işyerlerinde bilgi yetenek ve çalışma kapasitesine göre farklı ücret alabilirler. Tecrübe ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre ücret alırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?