Tıbbi Araçlar ve Malzeme Satış Elemanı Nedir?

Tıbbi Araçlar ve Malzeme Satış Elemanı Nedir?
Tıbbi araç ve malzemelerin satıldığı işyerlerinde ürünleri müşteriye sunan ve satışını yapan kişidir.

Görevleri
– Tanıtılacak ve pazarlanacak olan tıbbi araçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir,
– Ürünün satışa sunulmasında dikkat edilecek noktaları belirler,
– Reyon ve vitrin düzenler,
– Satışı artırıcı önlemler alır,
– Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı tıbbi malzeme ile ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur,
– Satışını yapacağı tıbbi ürünlerin kullanılışı hakkında gerektiğinde hasta üzerinde uygulamalar yapar.
– Satışını yaptığı tıbbi araçların fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar,
– Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme mevzuatları ile ilgili araştırmalar yapar.
– Varsa müşteri şikayetlerini dinler ve durumu ilgililere bildirir,
– Mesleği ile ilgili yenilikleri, gelişmeleri takip eder.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
– Bilgisayar,
– Çeşitli tıbbi malzeme,
– Sipariş fişi,
– Hesap makinesi,
– Numune malzeme.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tıbbi araçlar satış elemanı olmak isteyenlerin;
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
– Gelişmeye ve yeniliklere açık,
– Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen,
– Hoşgörülü,
– Alım satım işlerine ilgili, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tıbbi araçlar satış elemanları zamanlarının büyük bir kısmını satış alanlarında, kapalı ortamlarda geçirirler. Zaman zaman tanıtım için hastaneye, eczaneye veya bir doktorun yanına giderek yine kapalı ortamlarda bulunabilirler.

Çalışırlarken, doktorlarla, eczacılarla, meslektaşlarıyla, hastalarla ve çalıştıkları firmadaki diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanlarının çalışma alanları genellikle özel sektördür. Tıbbı araç ve malzeme satan firmalarda çalışırlar. Bu sektör dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak gelişmektedir.

Sayıları sürekli artan değişik tıbbi araçlara paralel olarak tıbbi malzeme ve araçlar satan firmaların da sayısında son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan satış elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
– Tıbbı araçlar satış elemanları genellikle asgari ücret ile işe başlarlar. Çalışmakta oldukları firmaların büyüklüğüne ve iş deneyimlerine göre ücretler de değişmektedir. Ancak ortalama olarak asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret elde ederler.

– Bazı firmalarda ise elemanların çalışma gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla primli ücret sistemi uygulanmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?