Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Nedir?

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Nedir?
Termik santrallerde enerji üretimi aşamasında her türlü elektriksel donanım ve elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı işlerinde elektrik /elektronik teknisyeni ile elektrik mühendisi/elektronik mühendisi arasında görev yapan ara elemandır.

Görevleri
Elektrik ve elektronik mühendisinin veya kendisinin yetki alanı içerisinde hazırlamış olduğu plana göre;
– Tesislerin kurulması aşamasında görev alır,
– Makine ve techizatı çalıştırır,
– Sistem içerisinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,
– Makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapar,
– Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler,
– Periyodik olarak verileri toplar, analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde düzenleyerek ilgililere sunar,
– Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kontrol aletleri (Voltmetre, ampermetre, avometre, mikrometre, kompresör vb.)
– Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, anahtar takımları el ölçme elemanları, test cihazları vb.,
– Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri, izole ayakkabı vb.).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Termik santrallerde enerji üretimi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Matematik ile fen bilimlerinden fizik ve kimya bilimine ilgi duyan,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Mekanik ve yönerge izleme yeteneği olan,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Termik santrallerde enerji üretimi teknikerleri, termik santrallerde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar.

Termik santral işletme sahası içerisinde sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında açık havada da çalışırlar. Veri analizi, raporlama vb. işler için ise büro ortamında çalışır.

Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Termik santral enerji üretimi teknikerleri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir.

Görev yaptığı kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültülü, nemli ve bazı departmanlarda radyasyonludur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi, gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar gibi kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.

Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Bu durum alternatif elektrik üretimi ile ilgili araştırma geliştirme ve tesislerinin kurulması sonucunu doğurmaktadır.

Buhar Türbin santralleri, Gaz Türbin santraller, Dizel santraller ve Nükleer santraller başlıca çalışma alanlarıdır. Meslek elemanlarının ağırlıklı olarak kamuya ait termik santrallerde çalışma imkânı mevcut olmakla beraber özel sektörde de istihdam alanları yaygınlaşmaktadır.

Bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili işlem ve süreçleri doğru takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Meslek elemanları özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar.

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar. Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır.

Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre bu ücret en fazla asgari ücretin 2-4 katı arasında değişmektedir. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?