Teleks Operatörü Nedir?

Teleks Operatörü Nedir?
Teleks makinesini kullanarak, şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası haberleşmeyi sağlayan kişidir.

Görevleri
– Gelen teleks haberini en seri şekilde ait olduğu merkeze yazarak iletir,
– Arıza nedeni ile bulunamayan merkezleri başka yollardan bulur ve haberi ait olduğu merkeze bildirir,
– Telgrafları yıldırım, acele, servis işaretli oluşlarına göre ayırır ve öncelik sırasına göre yazar,
– Mesajı hatasız olarak alıcısına ulaştırır,
– Kayıtların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar,
– Cihazların verimli çalışıp çalışmadığını gözler ve çalışmalarını sağlar,
– Teleks cihazının üzerinde bant (şerit) olup olmadığını her zaman kontrol eder

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Teleks cihazı (perforatör cihazı/telem),
– Kağıt şeritler (rulo bant),
– Teleks şeridi (perforatör bandı/jelem şeridi),
– Basılı formlar,
– Uluslararası teleks kod rehberi,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Teleks operatörü olmak isteyenlerin;
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli,
– Belleği güçlü,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Aynı işi sürekli yapmaktan bıkmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Teleks operatörleri özellikle kapalı bir mekanda çalışır. Çalışma ortamı temiz ve rutubetsizdir. Yalnız makinelerin çalışması sırasında gürültü oluşur. Teleks operatörü işini oturarak ve genellikle tek başına yürütür. Gece, hafta sonu veya bayram günleri görev yapmak (nöbete kalmak) gerekebilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Teleks operatörlüğü henüz örgün ve yaygın eğitim kapsamında olmadığından belli bir eğitim süresi yoktur. Her işletme kendi elemanını yetiştirmeye çalışmaktadır. Bunun süresi de kişinin bilgi, beceri ve çalışma isteğine göre değişmektedir. Posta işletmesi bünyesinde çalışanlar için düzenlenen eğitim 4 ay sürmektedir ve hizmet-içi eğitim niteliğindedir.

Mesleki Eğitimi
Kurum mevzuatı Teleks operatörünün çalışma yeri olan posta işletmeleri aynı zamanda en önemli eğitim yeri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yakın geçmişe kadar ilkokul, ortaokul, lise ve lise dengi bir okul mezunu olan kişiler arasında belli esaslar çerçevesinde sınavla eleman alınmakta ve bunların arasından teleks operatörü seçilmekte iken şimdi meslek lisesi mezunları alınmaktadır. Posta İşletmesi Başmüdürlüğü operatör açığına göre yeni veya eski memurlar arasından bu işi yapabilecek durumda olanları seçmekte ve 4 aylık bir eğitimden geçirmektedir.
Eğitim boyunca;
– Açılış-kapanış,
– Klavye ve bant okuma,
– Yurtiçi teleks işlemleri,
– Yurtdışı teleks işlemleri,
– Muhabere ve fono telgraf,
– Personel işlemleri,
– Halkla ilişkiler.
– Posta işletmesinin organizasyonu konularında hem teorik hem de pratik dersler verilmektedir. Özel firmalardan istek gelmesi durumunda onların elemanları da eğitimden geçirilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Teleks operatörleri haberleşme gerektiren bütün özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Başlıca çalışma yerleri; Posta İşletmesi Telgraf Merkezleri ve Büroları, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile özel sektör işyerleridir.

Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan daha modern iletişim araçları (örneğin; faks, bilgisayar) teleks kullanımını giderek azaltmaktadır. Gelecekte teleks kullanımının giderek ortadan kalkacağı ve bu mesleğe çok fazla ihtiyaç duyulmayacağı düşünülmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince

Eğitim Sonrası
Uzun süreli bir eğitimi olmadığı için elemanlar özel sektörde işçi, kamu sektöründe Devlet memuru veya sözleşmeli olarak işe alınmakta ve bu statüde eğitim verilmektedir.

Özel sektörde asgari ücret başlangıç olmak üzere çalışma yılı ve deneyime göre ücret değişmektedir. Bu da asgari ücretin 2-3 katı dolayındadır. Kamu kesiminde ise 657 Sayılı Kanuna göre ücret alınmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?