Telekomünikasyon Mühendisi Nedir?

Telekomünikasyon Mühendisi Nedir?
Haberleşme sektöründe, bir noktadan birçok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

Görevleri
Telekomünikasyon Mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. TV/Radyo iletişim teknolojileri, veri iletişim teknoloji ve sistemleri, telsiz sensor ağları, internet, geniş bantlı iletişim, tümleşik haberleşme, ağlar (network), fiber optik, kablo TV, ses iletişimi, santraller, antenler, radyo link, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri, mikrodalga elektroniği, konum belirleme ve yön bulma sistemleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir. Telekomünikasyon Mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
– Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi,
– Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
– İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrolü,
– Ses, görüntü ve video işleme yazılım ve donanımlarının tasarımı, gerçekleştirilmesi,
– Telefon şebekelerinin tasarımı ve gerçeklenmesi,
– Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması,
– Telekomünikasyon sistemlerinin kurulması ve teknik destek verilmesi,
– Telekom sistemlerinin test ve performans değerlerinin ölçümü,
– Bu alandaki yenilikleri takip etmek ve oluşabilecek sorunları önceden raporlamak, çözüm bulmak,
– Yeni cihazların kurulumundan sonra teknik ekibe eğitim vermek faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra tüm bu faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilirler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Spektrum analizör, Vektor network analizor, Vektor signal analizor
– Spektral analiz cihazları, Sinyal üreteçleri, Protokol analizoru
– Sinyal işleme yazılım ve donanımı,
– Veri iletim hatları,
– Bilgisayar,
– Osiloskop,
– Multimetre.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Telekomünikasyon Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan,
– Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
– Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) olan,
– Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– Tasarım gücü kuvvetli,
– İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişme ve değişimleri takip eden, bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
– Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
– Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Uygulama alanına göre çalışma ortamında farklılıklar olmakla beraber, Telekomünikasyon Mühendisleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ofis ve laboratuar ortamında gerçekleştirirler.

Bunun yanında üzerinde çalışılan konuya göre saha çalışması, çeşitli işyerlerinde ve santrallerde kurulum ve teknik destek çalışması yapabilirler. Özellikle santral alanlarında sabit bir sıcaklık vardır.

Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler. Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.

Çalışma esnasında diğer çalışanlar veya müşterilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Lisans programının ilk bir ya da bir buçuk yılında temel mühendislik dersleri, daha sonra yoğun olarak haberleşme ve işaret işleme konularında teori, tasarım ve laboratuvar içeren dersler verilmektedir.

Program bilgisayar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Son sınıfta öğrencilere bitirme ödevi verilmektedir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Telekomünikasyon Mühendisleri çeşitli kamu ve özel sektör işyerlerinde telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar alanlarında, sağlık sektöründe, otomotiv sektöründe çalışabilirler.

GSM Firmaları (Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone vb.) Netaş, Siemens, TRT, Aselsan, Tübitak, sivil ve askeri devlet kuruluşlarında, internet servis sağlayıcılarında da çalışabilmektedirler.

Yurt dışında çalışma imkanları da mevcuttur. Ayrıca Telekomünikasyon Mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

Bilgi toplumuna geçişle birlikte, 21.yüzyıl başında hızla gelişen haberleşme teknolojileri alanı, hızlı – yüksek kalitede, daha etkin haber ve veri yollama isteğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Telekomünikasyon teknolojilerinin sosyal hayatın her alanına girmiş olması, bu mesleğin önümüzdeki yıllarda da gündemde olacağı ve yerini koruyacağını göstermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Telekomünikasyon Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektronik Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde staj yapmak zorunda olup, işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.

Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir. Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası kazanç, ilk işe girişte asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarındadır. Daha sonra kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar.

Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar. Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?