Tekstil Tasarımcısı Nedir?

Tekstil Tasarımcısı Nedir?
Kumaş oluşturma yöntemlerinden olan dokusuz yüzey, dokuma, örme ve baskı tasarımı tekniklerini yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla desenlendiren kişidir.

Görevleri
Sanat, kültür ve estetik alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini tekstil tasarımı alanında uygular ve işler.
-Tekstil teknolojisi alanında sahip olduğu temel bilgileri ve becerileri tekstil tasarımında etkin ve yaratıcı biçimde uygular ve işler.
-Tekstil tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
– Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün dokuma, örme ve baskı desen tasarımları yapar.
– Seçmiş olduğu tekstil alanında (dokuma, örme, baskı) tasarım unsur ve ilkelerine dayalı tekstil ürünlerinin ve tekniklerinin etkin olarak kullanıldığı koleksiyon geliştirir.
– Tekstil tasarımı sunum tekniklerini (illüstrasyon, portfolyo hazırlama, multimedya vs. ) etkin bir şekilde kullanır.
– Tekstil ürünü tasarlamak için gerekli ölçme, analiz ve hesaplamaları yapar.
– Tekstil tasarıma yönelik uygun malzeme seçer ve bunları mesleğinde yaratıcı ve üretken olarak kullanır.
– Temel Tasarım ilke ve öğelerinden yararlanarak tekstil tasarımı alanında estetik ve sanatsal tasarım uygulamaları yapar.
-Tekstil tasarımında kullanılan hammaddeyi ( lif ve çeşitlerini) iyi tanır ve uygun kullanma öngörüsüne sahip olur.
-Günceli takip etmek için tekstil fuarı, sanatsal tekstil sergi, bienal ve trianellerine katılır.
-Disiplinler arası çalışmalar yapar ve farklı disiplinleri ile tekstil çalışmalarını takip eder.
-Tarihsel ve kültürel mirasımız olan motif ve teknikleri yeniden yorumlayarak bu konudaki bilgi ve becerilerini tekstil tasarımı alanında uygular ve işler.
-Tekstil tasarımında sürdürülebilirlik ve insan-çevre sağlığı konularında ilkelere, değerlere, mesleki ve etik kurallara uygun davranır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
Dokuma için:
– Desen hazırlama: Kareli desen kâğıdı, çeşitli renkli kalemler ve dokuma tasarım bilgisayar programı.
– Numune dokuma: Numune dokuma tezgâhı, çeşitli iplikler.
Baskı için:
– Negatif film hazırlama: Desen, asetat kâğıdı, çini mürekkebi, rapido ve tarama ucu, ışıklı masa, cetvel, milimetrik kâğıt. Baskı tasarım bilgisayar programı.
– Şablon hazırlama: Gaze bezi, çerçeve germe masası, lak, film kontak makinası.
– Numune baskı hazırlama: Baskı masası, baskı şablonu, boya ve pat, fikse makinası.
Örme için:
– Desen hazırlama: Kareli desen kâğıdı, çeşitli renkli kalemler ve örme tasarı bilgisayar programı.
– Numune örme: Örme makinesi, yardımcı araç gereçler, çeşitli iplikler

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tekstil Tasarımcısı olmak isteyenlerin;
– Yaratıcı, dikkatli ve hayal gücü geniş,
– Temiz ve düzenli,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Şekil – uzay ilişkisini kurabilen,
– Estetik görüş, tasarım ve çizim yeteneklerine sahip,
– Birbirlerine yakın renkleri ayırt edebilen,
– El becerisi gelişmiş,
– Boya maddelerine alerjisi olmayan,
– Tekstil ve moda alanında değişim ve yenilikleri takip eden,
– Analiz ve sentez becerisi gelişmiş
– Takım çalışmasına uygun kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tekstil tasarımcıları dokuma, örme ve baskı fabrikalarında, atölyelerinde, modaevlerinde, tasarım atölyelerinde çalışırlar. Çalışırken tekstil mühendisleri, tekstil teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Öğretim programında, zorunlu, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
– Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında iseuyg ulamalı olarak verilmektedir.
– Bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır.
– Her sene veya eğitim hayatı boyunca yaz tatilinde 30 iş günü staj yapmak zorundadır.
– Bir dönem 14 haftalık işyeri eğitimi yapmak zorundadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Mezun öğrenciler kamu ya da özel sektöre ait tekstil işletmelerinde veya bağımsız desen stüdyolarında tekstil tasarımcısı (dokuma, örme, baskı) olarak çalışır.

Tekstil tasarımcıları tekstil, dokuma, örme ve baskı fabrikalarında, atölyelerinde, tasarım birimlerinde, AR-GE birimlerinde çalışırlar.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olmakta, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret değişkenlik göstermektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?