Tekstil Mühendisi Nedir?

Tekstil Mühendisi Nedir?
Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil hammaddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Görevleri
Yün, pamuk gibi doğal, polyester, polyamid, polioksil gibi yapay lifler ile bu liflerden kumaş üretilmesi, kumaşın boyanması ve hazır giyim ürünlerinin elde edilmesi, bu işlemlerde kullanılan makinelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve ürünlerin pazarlanması işlerini aşağıdaki işlem basamakları ile gerçekleştirir;
– Üretimi planlar, iş akışını düzenler,
– İstenilen kalitede malın en ucuz şekilde üretilmesi için plan yapar,
– Kullanılan makinelerin ayarlarını ve bakımını sağlar,
– Ürünün teknik, estetik, dokuma, örme ve baskı desenlerini bilgisayar yardımıyla tasarlar ve uygular,
– Ürünün kalite kontrolünü yapar,
– Araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Her çeşit elyaf, iplik, dokuma ve örme ürünleri,
– İplikçilikte, dokuma ve örme kumaş üretiminde, konfeksiyonda kullanılan özel el aletleri ve yardımcı malzemeler,
– İplik dokuma, örme, boya-baskı, terbiye gibi işlemlerde kullanılan iplik makineleri, dokuma hazırlık makineleri, dokuma makineleri, örme makineleri, boya-baskı-terbiye makineleri, kesim ve dikiş makineleri,
– Kalite kontrol cihaz ve aletleri, bilgisayar, kart delme makineleri.
– Yardımcı kimyasal malzemeler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tekstil Mühendisi olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Mekanik ilişkileri görebilen,
– Başkalarını yönetebilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı etkileyen, renk körlüğü ise engelleyen bir faktördür.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tekstil Mühendisleri, dokuma endüstrisinde fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı gürültülü olup, havada lif tozları bulunabilir. Tekstil Mühendisi çalışırken tekniker, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitimi 4 yıl’dır. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir. Ayrıca, 6. ve 8. yarı yıllarda projeler hazırlanmakta, Serbest İşletme Stajı ve Entegre Tekstil Mesleki İşletmelerinde 6’şar haftalık staj olmak üzere pratik eğitim de yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Tekstil Mühendisleri tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde fabrika ve atölyelerde mühendis olarak, ayrıca tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak çalışabilirler.

Ülkemizde en gelişmiş üç sektörden bir tanesi tekstil sektörüdür. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir. Özellikle Bursa, istanbul, Adana, Denizli, Gaziantep, Kayseri, İzmir gibi tekstil sanayii gelişmiş illerimizde iş bulma olanakları çok daha iyidir.

Ayrıca, Boya-Baskı-Terbiye, konfeksiyon dallarındaki teknolojik gelişmeler oldukça hızlıdır. Sektörün rekabet gücü, kalite ve verimliliğin artırılması yolundaki çalışmalar, daha fazla teknik eleman kullanımını ön plana çıkarmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Yüksek öğrenimleri süresince öğrencilerin, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanma olanakları olabilir. Ayrıca Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu öğrenim kredisinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.

Eğitim Sonrası
Ücret daha çok özel sektörde çalıştıklarından kişinin bilgi, beceri, yetenek, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önünde tutularak işverenle yapılacak anlaşmayla belirlenir. Tekstil Mühendisleri asgari ücretin en az 3-4 katı ücretle işe başlamaktadırlar. Kişinin durumuna ve pozisyonuna göre ileride bu oran daha da artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?