Taşlama ve Alet Bilemecisi Nedir?

Taşlama ve Alet Bilemecisi Nedir?
Çeşitli makine parçalarını, verilen teknik resime (yönergeye) göre zımpara taşı ve taşlama tezgahında yontarak hazırlayan ve alet bileme tezgahlarında matkapların, torna kalemlerinin ve basit kesici aletlerin (bıçak, balta, makas vb.) bileme işlerini yapan kişidir.

Görevleri
– El tesviyeciliğinde kullanılan aletleri, takımları, gereçleri hazırlar ve çalışmaya başlamadan önce güvenlik önlemlerini alır,
– Tezgahlarda bileme için kullanılacak taşları seçer, üzerinde çalışma yapılacak makine parçasını tezgaha bağlar,
– Silindirik taşlama veya alet bileme tezgahlarını çalıştırıp durdurur,
– Bu tezgahlarda kullanılacak soğutma sıvılarını seçer ve uygular,
– Düz silindirik alın ve delik yüzeylerinin taşlama işlemlerini yapar,
– Alet bileme tezgahında matkapları, torna kalemlerini ve basit kesici aletleri biler,
– Körlenen zımpara taşlarını biler, tezgahların bakım ve yağlama işlerini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Basit zımpara taşı tezgahı,
– Düzlem yüzey taşlama tezgahı ve avadanlıkları,
– Silindirik yüzey taşlama tezgahı ve avadanlıkları,
– Delik taşlama tezgahı ve avadanlıkları,
– Dengeleme sehpası,
– Taş bileme (düzeltme) araçları,
– Güvenlik araçları (siper, gözlük vb.),
– Ölçme ve kontrol aletleri (kumpas, mikrometre, mastarlar, komperatör vb.),
– Puntasız taşlama tezgahı,
– Matkap tezgahı,
– Torna tezgahı.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Taşlama ve alet bilemecisi olmak isteyenlerin;
– El becerisi olan,
– Göz-el ve ayak koordinasyonu olan,
– Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Taşlama ve alet bilemecisi gürültülü ortamlarda çalışır. Taşlama ve bileme sonucunda çevrede metal tozları olabilir. İş genellikle ayakta yapılır ve çalışılırken kişi sadece alet ve malzemelerle ilgilidir. Atölyelerde çalışanlar işverenle ve diğer görevlilerle, bağımsız işyeri olanlar ise müşterilerle etkileşim halindedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Taşlama ve alet bilemeciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Eğitim hem işyerinde hem de mesleki eğitim merkezlerinde teorik ve pratik olarak verilmektedir.

– Haftada bir gün kuramsal (teorik) eğitim; haftada beş gün işyerinde uygulamalı (pratik) eğitim verilmektedir.

– Kuramsal (teorik) eğitimde 3 yıl boyunca Meslek Bilgisi ile Mesleki ve Teknik Resim dersleri verilmektedir.

İşyerinde yapılan pratik eğitimde: El tesviyeciliği, taşlama ve alet bilemenin önemi, zımpara taşı tezgahının tanımı ve kullanılması, ölçme ve kontrol aletleri, düzlem yüzey taşlama tezgahının tanıtımı, güvenlik önlemleri, zımpara taşlarının tanıtımı, tezgahların bakımı ve yağlanması, zımpara taşlarının dengelenmesi ve takılması, körlenen zımpara taşlarının bilenmesi, düzeltilmesi ve biçim verilmesi, düzlem yüzey taşlama tezgahında basit işlerin işlenmesi, düzlem yüzey taşlama tezgahının ayarı, açılı düzlem yüzeylerin taşlanması, silindirik yüzey taşlama tezgahına basit işlerin işlenmesi, düzlem yüzey taşlama tezgahının ayarı, mikrometrenin okunması ve kullanılması, silindirik taşlama tezgahında düz deliklerin taşlanması konularını öğrenirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Meslek elemanı taşlama ve alet bileme atölyelerinde çalışır. Mesleki eğitim merkezlerine kayıt olabilmek için, çırağın uygulamalı (pratik) eğitimin verileceği işyeri ile sözleşme imzalaması gerektiğinden, bu mesleği öğrenen kişiler genellikle daha sonra aynı işyerlerinde çalışabilirler.

Mesleği öğrenip usta unvanını alan kişiler, kendi adına işyeri açabilmektedirler

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Özel işyerlerinde kalfa ve usta pozisyonunda çalışan taşlama ve alet bileyicileri, (işyerinin niteliğine göre değişiklik göstermekle beraber) asgari ücretin yaklaşık 1,5-2 katı kadar ücret almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?