Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknikeri Nedir?

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknikeri Nedir?
Tarımsal ürünlerin hasadından sonra bu ürünlerin, kayıpların önlenmesi ürünlerin sınıflanması, işlenmesi, paketlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması ile pazarlanması işlerinde çalışan kişidir.

Görevleri
– Hasat sonrası muhafaza edilecek ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için uygun muhafaza, depolama ve iklimlendirme tekniklerini kullanır.
– Hasat sonu kayıplarının en aza indirilmesini sağlar ve ürünün pazara en iyi koşullarda sunulmasını sağlar,
– Depolarda ve ambarlardaki hastalık ve zararlıları teşhis ederek mücadele eder,
– Depolardan pazarlanacak bitkisel ürünlerin pazarlanmasında uygun ambalajlama ve paketleme tekniklerini uygular.
– Hasat sonu standardizasyon ile taşıma ve pazarlama işlerini yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Laboratuvar malzemeleri,
– Kimyasal maddeler,
– Hasat sonu elde edilen her türlü bitkisel materyal,
– Soğutmalı (frijo) kamyonlar,
– İklimlendirme-soğutma cihazları,
– Ambalajlama malzemeleri,
– Standardizasyon (sınıflama) makineleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ile ekonomi ve işletme konularına ilgili,
– Soğuk ortamlarda çalışabilen, kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tarımsal Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknikeri hem açık havada, hem de soğuk depolar, ambarlar, büyük marketler vb. gibi kapalı mekanlarda çalışırlar. Zaman zaman tek başlarına çalıştıkları gibi zaman zaman da müşteriler ve diğer çalışanlar ile iletişim içinde çalışırlar.

Çalışmalar sırasında hava akımı ve ani ısı değişimlerine maruz kalınabilinir. Bitkisel ürünlerin tasnifi, yüklenmesi ve pazarlanması sırasında düşme, zaman zaman kesici aletlerle çalışırken de yaralanma tehlikeleri bulunmaktadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Bu mesleğin eğitimi, lise eğitimi üzerine 2 yıldır. Teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir. Ayrıca 1.sınıf sonunda 30 gün, 2.sınıf sonunda da 30 gün olmak üzere toplam 60 gün zorunlu staj vardır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Bitkisel ürünlerin dış pazarlarda standartlara uygun kalitede olması, korunması, istenilen özelliklerde paketlenip nakledilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu mesleğin önemi ve bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç günden güne artmaktadır.

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Özel şirketlerde ve kendi kurdukları işyerlerinde çalışabilirler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME), Ziraat Fakülteleri, Belediyeler, Tariş, Fiskobirlik gibi entegre tesislere sahip kooperatifler, Sağlık Bakanlığının gıda güvenliği ile ilgili birimlerinde, soğuk hava depoları, büyük marketler, sebze-meyve ihracatı yapan firmalarda çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

Eğitim Sonrası
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır. Özel sektörde, etkinlik ve kişinin iş deneyimlerine göre ücretler asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?