Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı Nedir?

Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı Nedir?
Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda, düzenleyen ve yürüten kişidir.

Görevleri
– Kooperatif kurulması aşamasında yasal çalışmaları yürütür,
– Görev yaptığı kooperatifte ilgili kayıtların kanun ve sözleşmeye uygun olarak tutulmasını sağlar,
– Üyelere kooperatifin para durumu, taşınmaz malları gibi konularda bilgi verir,
– Kooperatif yöneticilerinin talimatı ile genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır,
– Genel Kurul toplantısından önce: çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe tekliflerini hazırlayıp denetçilere verir ve genel kurul toplantısından önce de ortakların incelemesine sunar,
– Genel kuruldan alınan yetkiyle işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirir,
– Genel kurulun kararları doğrultusunda köy hizmetleri teşkilatıyla da teknik seviyede işbirliği yaparak kooperatif işlerini yürütür,
– Kooperatifin muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar,
– Denetçilerin seçimlerini, görevden alınmalarını ve kooperatifi temsile yetkili şahısları ticaret siciline kayıt ve ilan ettirir,
– Kooperatifin amacına uygun taşınmaz malların alımlarında tapu devri gibi işlerin takibini yapar,
– Gerektiğinde kooperatifin sona erdirilmesi işlemlerini yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kanun, tüzük ve yönetmelikler,
– Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, faks, telex),
– Büro malzemeleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tarımsal kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgili,
– İnsanlarla iletişimi kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
– Girişimci,
– Sabırlı ve dinamik kimseler olmaları gerekir.
Düzenli çalışabilmek, sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, insanlarla da etkileşim halindedirler. İşleri gereği zaman zaman bulundukları ilin dışına iş seyahatleri yapabilir. Gereğinde tarım ürünlerinin bulunduğu ambarlarda incelemelerde bulunabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Tarımsal Kooperatifçilik bölümünü bitirenler tarım kredi, tarım satış, tarım kalkınma kooperatiflerinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Tariş, su ürünleri kooperatifleri, tarımsal kooperatifler ve köy kooperatiflerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Bu alanda öğrenim sırasında herhangi bir maddi imkan sağlanmamaktadır. İsteyen ve durumu uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlenen kredilerinden faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Öğrenim bittikten sonra çalışma hayatına atılanlar asgari ücretin yaklaşık iki katı ücretle işe başlamaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?