Tarım Ziraat Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcısı Nedir?

Tarım Ziraat Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcısı Nedir?
Ziraat makine ve aletleri olarak kullanılan ekme, biçme, sulama ve ilaçlama
araçlarında ortaya çıkan bozuklukları belirleyip onaran kişidir.

Görevleri
– Makinenin şemasını okur,
– Bozulan kısmı belirler,
– Parça değiştirmek gerekiyorsa yeni parçayı sağlar,
– Bozulan kısmı onarır,
– Yeni veya onarılmış makineyi ayarlar ve dener.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Sac işleme alet ve makineleri,
– Sıcak demircilik ocağı, alet ve takımları,
– Torna, freze, vargel ve planya tezgahı, punto kaynağı,
– Çeşitli ölçü aletleri (şerit metre, çelik cetvel, sürmeli kumpas, mikrometre),
– Markalama aletleri (pleyt, V yatağı, gönye, mihengi, çelik uçlu pergel, nokta, çekiç vb.),
– Kaynak makineleri,
– Çeşitli anahtarlar,
– Teknik resim araç ve gereçleri (resim masaları, T cetveli, pergel, iletki, resim kalemleri, silgi vb. araç ve gereçler).

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tarım (ziraat) alet ve makineleri bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
– El becerisi olan,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tarım (ziraat) alet ve makineleri bakım ve onarımcıları fabrika ve atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür.

Kişi atölyede onarım işi yapıyorsa çalışmalarında oldukça bağımsız olup birinci derecede aletlerle ilgilidir. Fabrikada ise diğer çalışanlarla işbirliği halinde çalışmak durumundadır.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
İstihdam durumuna sektörel açıdan bakıldığında, yoğunluğun özel sektörde olduğu ve mesleğin kendi işini kurmaya elverişli olduğu görülür. Kamu sektöründe çalışma imkanı sınırlıdır.

Tarım sektörünün ülkemizin mevcut potansiyeli içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Üretim kalite ve verimliliğinin artması büyük ölçüde tarımda makine ağırlığına, bu makinelerin endüstriyel gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenip geliştirilmesine bağlıdır.

Bu yüzden ziraat alet ve makineleri alanında alt yapı teşkil edecek eğitim ve öğretim görmüş insanlara ihtiyaç vardır ve olacaktır. Tarımın ağırlıklı olduğu yörelerde iş bulma imkanı daha fazladır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrasında ustalık seviyesine ulaşmış kişiler genellikle asgari ücretin 2-3 katı üzerinde gelir elde ederler. Mesleki tecrübeleri, iş koşulları, mesleki başarı durumu kişilerin pazarlık gücünü artıracağından bu hususlar gelir düzeyini de yükseltir.

Bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına işyeri açanların gelirlerinde mevsimlere göre dalgalanma görülse de genelde tatmin edici düzeydedir

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?