Tarım Makineleri Teknikeri Nedir?

Tarım Makineleri Teknikeri Nedir?
Tarım alanlarında kullanılacak çeşitli alet ve makinelerin tasarlanması, projelendirilmesi ve üretiminin gerçekleştirilmesi aşamalarında mühendis ile ustabaşı ve teknisyen arasında çalışan meslek elemanıdır.

Görevleri
– Ziraat mühendisinin (tarım teknolojisi) veya makine mühendisinin gözetiminde; tarımda gerekli alet ve makineler konusunda araştırma yapar,
– Mühendise, makine ve ekipmanların tasarlanmasında, üretimlerinin planlanmasında ve bunların amaca uygunluğunun saptanmasında yardımcı olur,
– Üretim aşamalarında mühendis adına üretimin kalitesini kontrol eder,
– Gerektiğinde tamir işlerini ve makinelerin periyodik bakımlarını yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Aydınger kağıdı,
– Rapido kalemleri,
– Çeşitli test araçları (ampermetre, mikrometre vb.),
– Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tarım makineleri teknikeri olmak isteyenlerin;
– Matematik kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme yeteneğine,
– Şekil ve uzay ilişkileri görebilme,
– Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme, mekanik kavramlarla akıl yürütme,
– Yönergeyi izleyebilme yeteneğine,
– El-göz koordinasyonuna sahip,
– Bir işi plana uygun olarak yürütebilen kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Meslek elemanları, tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken; ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, çiftçilerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Ülkemizde tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.

Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleri üretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır.

Tarım makineleri teknikeri, kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, Türkiye Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince, öğrenciler isterlerse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun eğitim sonrasında taksitle geri ödemek koşuluyla verdiği öğrenim kredisi ve öğrenim harcından faydalanmaktadırlar.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı ucuz barınma ve yemek olanakları da mevcuttur. Ayrıca öğrencilerin staj döneminde, işletmenin durumuna göre azda olsa gelir temin etmeleri de söz konusu olabilir

Eğitim Sonrası
Eğitimini tamamlayarak kamu sektöründe görev alan teknikerler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 10. derecenin 1. kademesinden göreve başlayarak aylık ücret alırlar.

Özel sektörde ücret, işletmenin ekonomik büyüklüğüne, çalışma şartlarına, işverenle yapılan bireysel pazarlığa, toplu iş sözleşmesi ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Genel olarak alınan bu ücret asgari ücretin 2- 3 katının altında değildir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?