Tarım İşletmeciliği ve Pazaralama Meslek Elemanı Nedir?

Tarım İşletmeciliği ve Pazaralama Meslek Elemanı Nedir?
Tarım işletmelerinde günümüz koşullarına göre, işletme ve pazarlama olanaklarını bilen ve bu doğrultuda verimliliğin arttırılması için çalışan kişidir.

Görevleri
– Tarımda hazırlanan yatırım ve üretim planlarında ziraat mühendislerine yardımcı olur,
– Tarımsal üretimde kullanılan üretim faktörlerinin (girdilerin) optimum düzeyde kullanılmasını sağlar,
– Ar-Ge çalışmaları yapar ve istatistiki olarak değerlendirir,
– Tarım işletmelerinde proje hazırlanmasına yardımcı olur,
– Üretilen ürünlerin muhafazası, pazarlaması, depolanması, taşınması, satılması, aşamalarında görev yapar,
– Tarım işletmelerinde muhasebe kayıtlarını düzenleme, finansman ve ürün pazarlama alanlarında çalışır,
– Yeni yasal düzenlemelere göre gıda sektöründe belirli ölçekteki işletmelerde sorumlu eleman olarak görev alabilir,
– Gıda sektöründe ekonomik anlamda verimliliği arttırmak için çalışır,

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar programları,
– Fatura ve sevk irsaliyesi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tarım işletmeciliği ve pazarlama meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Matematik, ekonomi, işletme, istatistik ve ticarete ilgi duyan,
– Hayvan ve bitki yetiştirme ilgisi olan,
– Sabırlı, hoşgörülü,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Seyahat engeli olmayan ve araç kullanabilen kimseler olması gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tarım işletmeciliği ve pazarlama meslek elemanı; bağ, bahçe, deniz, göl, arazi ve doğa gibi açık alanlarda görev yapabileceği gibi büro ortamı gibi kapalı ortamlarda da çalışabilir.

Birinci derecede uğraş konusu bitkiler ve hayvanlardır. Yapılan faaliyetlerin başında inceleme, ölçme ve veri toplama, sınıflama, hesaplama ve değerlendirme gelmektedir.

Diğer çalışanlar, müşteriler, çiftçiler ve yöneticiler ile sürekli iletişim halindedir. Mesleği icra ederken şehirlerarası seyahat gerekebileceği gibi mevsimlik çalışma da söz konusu olabilir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Mesleki eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Ayrıca, 30 iş günü yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Tarım işletmeciliği ve pazarlama meslek elemanları, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim ve pazarlaması yapılan özel işletmelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, bankaların zirai krediler bölümlerinde, verilerin toplanması ve düzenlenmesiyle ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumunda (TUİK), ara eleman olarak çalışırlar.

Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler. Mesleğin yapılmasında cinsiyet ayırımı yoktur. Yeni çalışma alanları olan bir meslek olduğundan gelecekte bu alanda ihtiyaç daha fazla olabilecektir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrencilere koşulları uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisi verilebilmektedir. Kamu ve özel kurumların sağladığı burslardan yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası
Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?