Tapu ve Kadastro Teknikeri Nedir?

Tapu ve Kadastro Teknikeri Nedir?
Ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılması ve bunların tapuya kaydedilmesi konusunda harita ve kadastro mühendisi ile harita teknisyeni arasında görev yapan elemandır.

Görevleri
– Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işler,

– Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapar, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirler,

– Topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçer, notlar alır, eğimini belirler, aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizer,

– Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptar, uygulama projesine işler, – Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Ölçme aletleri (nivo, jalon, şeritmetre),
– Ağaç kazık ve beton bloklar,
– Sayma çubukları, çivi ve boniler,
– Pusula, plançete, çizim paftaları,
– Çizim aletleri (rapido kalem, aydınger kağıdı),
– Kırtasiye malzemeleri,
– Mira, şakül, harita, plan, tapu senedi ve ilgili evraklar,
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tapu ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Sayılarla ölçümler, işlemler yapabilen,
– Düzgün şekil çizebilen,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Başkaları ile işbirliği yapabilen, Dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Tapu ve kadastro teknikeri, resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yaparlar. Çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında yapılır. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup, harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca, 1. ve 2. sınıfta l2’şer hafta süreyle staj yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Tapu ve Kadastro Teknikeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde görev alabilirler.

Ülkemiz kadastrosunun (1993 yılı), şehir bazında % 80’inin, köy bazında %65’inin yapılabildiği, nüfusun sürekli artış göstererek yerleşim yerlerinin artmasına yol açtığı göz önüne alındığında meslek elemanına ihtiyacın giderek artacağı söylenebilir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– Eğitim süresince mesleki faaliyetten kaynaklanan kazanç kişinin özel çabaları ile boş zamanlarında ve staj sırasındaki çalışması ile sağlanabilir,

– Bunun dışında, Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksekokul süresince her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanılabilir,

– Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarından barınma amacıyla yararlanılabilir,

– Vakıfların, kamu kuruluşlarının ve bazı özel kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası Tapu Kadastro Müdürlüklerinde sicil memuru olarak ilk defa ataması yapılan kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre l0.derecenin 1. kademesinden işe başlatılır.

Aylık ücretine arazi tazminatı, yan ödeme, özel hizmet tazminatı vb. ek ücretler eklenir. Özel müteahhit firma ve şirketlerde çalışıldığında ücretler değişmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?