Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri Nedir?
Süt fabrikaları ve mandıralarda sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasında çalışan ara elemandır.

Görevleri
Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri, gıda mühendislerinin denetimi altında;
– Süt üretiminin ve sütün besin değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapar,
– Sütte bulunan mikroorganizmaları, süt asidi bakterilerinin metabolizmasını inceler,
– Süt ve ürünleri kaynaklı enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmeleri için önlem alır,
– Süt üretim tekniklerini uygulayarak pastörize, sterilize, aromalı süt ve benzeri ürünleri üretir,
– Tereyağı, peynir, ayran, yoğurt, dondurma, süt tozu ve benzeri ürünleri üretimini yapar,
– Süt ve ürünlerinin kalite kontrol, depolanma, korunma, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini uygular,
– Sütün elde edilmesinden pazarlama aşamasına kadar olan süreçte temizleme ve mikroplardan arındırma işlemini uygular,
– Süt endüstrisinde kullanılan yardımcı ve katkı maddelerinin kimyasal, fiziksel yapılarını, fonksiyonlarını, sağlık ve beslenme ilişkilerini üretim sürecinde dikkatle değerlendirir,
– Sütçülük artıklarının genel özellikleri ve bunların değerlendirilme yöntemlerini bilir ve uygular,
– Süt işletmelerinde kullanılan makine ve ekipmanlarının normal bakım ve onarımlarını bilir ve yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Separatör, pastörizatör, fokometre,
– Starter kültürler, soğutma ve ısıtma sistemi cihazları,
– Dezenfekte maddeleri,
– Kalite kontrol ve analiz cihazları,
– Vakumlama aleti, büret (ölçüm cihazı), Pipet (numune alım cihazı),
– Teknik resim araç gereçleri.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin,
– Biyoloji ve kimya alanında yetenekli ve bu alanda başarılı,
– Ekonomiye, özellikle pazarlama konusuna ilgili,
– Koku ve tat alma duyusunun gelişmiş olması,
– El becerisi olan,
– Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı, açık yarası olmayan,
– Hijyen kurallarına dikkat eden, düzenli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri; süt fabrikaları ve imalathanelerde, mandıralarda çalışır. Gıda mühendisleri, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir. Ürünlerin pazarlaması aşamasında müşteri ile de iletişimde bulunurlar. Çalışma ortamı sıcak, rutubetli, ıslak ve gürültülüdür.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Süt ve ürünleri teknolojisi programında eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 2 yıllık öğretim sonunda 4 hafta staj yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile İl Müdürlüklerinde, İlçe Ziraat Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Hıfzısıhha Enstitüsünde, İl Sağlık Müdürlüklerinde, Süt ve Ürünlerini üreten özel fabrika ve imalathanelerde çalışabilecekleri gibi kendileri de özel işyeri açabilirler.

Özellikle gıda sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş olanakları fazladır. Ayrıca, 1999’da yürürlüğe giren Gıda Yönetmeliği ile bu bölüm mezunlarının sorumlu yönetici olarak istihdam edilebileceği belirtilmiştir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak mezuniyet sonrası geri ödemek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

Eğitim Sonrası
Eğitim sonrası kazanç, özel sektöre ait işyerlerinde farklılıklar göstermekle birlikte ilk işe girişte asgari ücretin 1,5- 2 katı civarındadır. Bu ücret işteki başarıya ve yapılan anlaşmaya göre yükselmektedir.

Kamu sektöründe ise yasal olarak belirlenen derece ve kademeden işe başlanır. Ücretler kıdeme ve yıllık olarak belirlenen oranlara göre artar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?