Süt ve Süt Ürünleri İşletmecisi Nedir?

Süt ve Süt Ürünleri İşletmecisi Nedir?
Süt ve süt ürünlerinin hijyenik koşulları sağlanmış üretim hattında üretilmesini, satışa hazırlanmasını, ambalajlanmasını, kalite kontrolünü yapan ve saklama yöntemlerini uygulayan kişidir.

Görevleri
– Üretime uygun sütün seçimini yapar,
– Üretim hattının insan sağlığı için uygun olmasını sağlar,
– Sağlıklı koşullarda ve besleyici niteliği yüksek süt ürünleri üretilmesi için gerekli koşulları sağlar,
– Üretilen ürünlerin kalite kriterlerini belirler ve analizlerini yapar. Sonuçları yorumlar.
– Üretimde çalışacak elemanların nitelik ve sayılarını belirler,
– Gerekli malzemeleri temin eder ve malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlar,
– Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapar veya yaptırır.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Laboratuar ekipmanları, (büret, pipet, petri kutusu, beher, erlen, mezur, etüv vb.)
– Kimyasal analiz ekipmanları, (kjeldahl düzeneği, gerber santrfijü, laktodensimetre, bütirometre, el reftoktometresi vb.)
– Mikrobiyolojik analiz ekipmanları, (inkübetör, pastör fırını, otoklav, koloni sayıcı, mikroskop, öze vb.)
– Yağ speratörleri ve homojenizatör,
– Ambalajlama ve dolum makineleri,
– Peynir, yoğurt, tereyağ, süttozu, ayran üretim donanımları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Dikkatli ve tedbirli, gerekli önlemleri zamanında alabilen,
– Koku ve tat alma duyuları keskin,
– Hepatit B, Salmonella gibi bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olmayan,
– Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Düzenli ve temiz çalışabilen, kimseler olması gereklidir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Süt ve süt ürünleri işlemecisi, süt fabrikaları, mandıralar, kalite kontrol laboratuarlarında ve yemek sanayiinde çalışırlar. Çalışma ortamı rutubetli, nemli, kokulu ve sıcaktır. Bazen büroda da çalışırlar. İş genellikle ayakta yürütülür. Diğer çalışanlar, işverenler ve müşterilerle iletişim kurmaları gereklidir.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır.

3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu’na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri: Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Süt ve süt ürünleri işlemecisi, süt fabrikaları, mandıralar, kalite kontrol laboratuarlarında ve yemek sektöründe çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler. Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi bu mesleği de etkilemektedir

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır

Eğitim Sonrası
– Eğitim tamamlandıktan sonra, özellikle deneme süresince asgari ücretle çalışmaya başlanılır.

– Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar bir ücretle çalışma hayatına atılmaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?