Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri Nedir?

Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri Nedir?
Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve beceri ile hayvanlardan elde edilen ürünlerin kontrolü, saklanması, pazara hazırlanması hakkında gerekli donanıma sahip kişidir.

Görevleri
– Süt ve Besi Hayvancılığı teknikerleri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu Ziraat Mühendisine ve veteriner hekime yardımcı olur.
– Süt ve besi hayvanlarının ırklarının geliştirilmesi ve ıslahı çalışmalarına yardımcı olur.
– Hayvanlar ile ilgili tüm kayıt işlemlerinin yapılmasında görev alır
– Yemlerin hazırlanması, dağıtımı, yem hammaddelerinin stoklanması ve stokların takibinde görev alır.
– Süt hijyeni ve et hijyeninin sağlanması için gerekli koşulların sağlanmasına yardım eder,
– Süt ve et ile insanlara geçebilecek hastalıklar ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasına yardım eder,
– Yavru ve gebe hayvanlar gibi ayrı bakım gerektiren hayvanların özel bakımlarını yapar,
– Buzağı bakım beslenmesinin takip ve yürütülmesini yapar
– Yemliklerin, sulukların, hayvan yataklarının v.b. ekipmanların çalışır ve temiz kalmasını sağlar,
– Sağım ünitesinde sağımın kurallarına göre yapılmasından sorumlu sağım şefi olarak görev alır.
– Süt işletmelerinde sağımı ve sağım sırasında belli sağlık kontrollerinin yapar,
– Hayvanların kızgınlıklarını (seksüel siklusun) takip eder ve kızgın hayvanları suni tohumlama yapmakla görevli kişilere bildirir.
– Doğumlarda yardımcı personel olarak yer alır, doğum ile malzemenin hazırlanması bakımında görev alır. Yeni doğan buzağının kurulanması, göbek kordonu bakımı, ilaçların uygulanması, buzağının kulübesine götürülmesi işlemlerini yapar.
– Gerekli durumlarda hayvanları denetim zapturapt altına alır.
– (Zapturapt: Tutmak, bağlamak, yatırmak vb.,)
– Tüm hayvanların sağlık yönünde sürekli gözetim altında tutar,
– Sürüde veya bireysel olarak hayvanlarda ortaya çıkan problemlerin zamanında Veteriner Hekime bildirir,
– Ekipmanın ve diğer sarf malzemenin sürekli kullanılabilir halde olmasını sağlar.
– Süt ve besi işletmeleriyle ilgili iletişim ve koordinasyonu yürütür.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Traktör ve yükleyiciler,
– Yem kırma, karma ve dağıtma makineleri,
– Sağım ekipmanları,
– Yavru bakım ve besleme ekipmanı,
– Yemlikler, kilit mekanizmaları, yönlendirme kapıları,
– Yemleme, sağım ve kızgınlık takip ekipmanları,
– Bilgisayar ve sürü takip yazılımları, Tarımsal makineler,
– Pastörizasyon makineleri(Hastalık ihtimaline karşı buzağının beslenmesi içindir.)

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Süt ve besi hayvancılığı teknikeri olmak isteyenlerin;
– Hayvanları seven,
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Hayvan yetiştirmeye ilgi duyan,
– Açık havada çalışmaya yatkın,
– Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan, kimseler olmaları gerekmektedir

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Kanatlı işletmeleri haricinde genellikle açık alanda, iklim şartlarına göre soğuk, ıslak, çamur, dışkı vb. kirler yerlerde çalışırlar. Ayrıca Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikerleri çiftliklerde, hayvan barınakları, hayvan pazarı, yem hazırlama üniteleri ve mandırada çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Ayrıca Öğrenciler, 1. sınıfın güz bahar ve 2. sınıf güz dönemi sonlarında toplam 16 hafta (80 ) sonunda yaz sezonunda toplam 9 hafta (45 iş günü) zorunlu staj yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Hayvancılık ile ilgili her alanda çalışma olanağı vardır. Özel sektörde özellikle hayvansal gıda üretiminin ve süt işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerde iş bulma imkanları vardır.

Ayrıca bağımsız çalışabilme imkânı mevcuttur. Gelişmekte olan süt, besi, damızlık hayvancılığı konusunda teknik deneyim, bilgisi ve donanımı olan kaliteli ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

Yem sektöründe, damızlık üretim tesislerinde, et ve süt gibi hayvancılık işletmelerinde, kuluçkahanelerde, kümeslerde, hayvancılık ekipmanları pazarlama alanlarında iş bulabilirler, kamuda çalışabilirler.

Hayvancılıkta yöresel farklılıklar iş alanında da etkili olmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yükseköğrenim bursu, harç kredisi ve yurtlardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Genellikle asgari ücret ve sigorta ile başlayan teknikerler yetenekleri, kazandıkları deneyim ve sektörün piyasa kuralları çerçevesinde maaşları asgari ücretin 2-4 katı oranında yükselmektedir. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı devlet memurlar kanununa tabiidir.

Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?