Süt Hayvancılığı Teknikeri Nedir?

Süt Hayvancılığı Teknikeri Nedir?
Kaliteli süt hayvanı (inek, koyun, keçi) yetiştirmek için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip meslek elemanıdır.

Görevleri
Süt hayvancılığı teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime yardımcı eleman olarak;
– Süt hayvanlarının ırklarının geliştirilmesi ve ıslahı çalışmalarını yapar.
– Süt hayvanlarının bakımı ve beslenmesiyle ilgili işleri yapar.
– Süt hayvanlarının barınaklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapar.
– Süt işletmeleriyle ilgili iletişim ve koordinasyonu yürütür.
– Elde edilen sütün işlenmesi ve pazara sevkini yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Süt sağım makinesi,
– Suni tohumlama aletleri,
– Zirai tarımsal makineler,
– Pastörizasyon makineleri,
– Sütün işlenmesiyle ilgili makineler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Süt hayvancılığı teknikeri olmak isteyenlerin,
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Hayvan yetiştirme ve ticarete ilgi duyan,
– Açık havada çalışmaya yatkın,
– Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,
– kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Süt hayvancılığı teknikerleri çiftliklerde, hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve mandıralarda çalışırlar.

Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır.

Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilir. Hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir.

Çalışmaları sırasında ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Ayrıca 45 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Özel sektörde özellikle hayvansal gıda üretiminin ve süt işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerde iş bulma imkânları vardır. Ayrıca, bağımsız çalışabilme imkânı mevcuttur. Gelişmekte olan süt hayvancılığı ve süt imalatı konusunda teknik deneyimi, bilgisi, donanımı olan kaliteli ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yükseköğrenim bursu, harç kredisi ve yurtlardan faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası
Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün ve piyasanın kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 2-4 katı oranında olabilmektedir.

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?