Sulama Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Sulama Teknolojisi Teknikeri Nedir?
Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların alan düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projeleri yapan ve uygulayan kişidir.

Görevleri
– Sulanacak alanın sulama projesini ve keşfini hazırlar,
– Sulama projesine uygun malzemeleri belirler,
– Projeye uygun malzemenin satın alınmasını sağlar,
– Sulama projesine uygun malzemeleri sulama alanına uygular ve deneme çalışması yapar,
– Uygulanan projede meydana gelen arıza ve sorunları gidermeye çalışır,
– Uygulanan projenin sonuçlarını izler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Kağıt, kalem, cetvel, gönye, pergel, şablon, rapido, çini mürekkebi gibi ölçüm ve çizim aletleri,
– Çizim masası ve çeşitli büro malzemeleri,
– Bilgisayarlar ve hesap makineleri,
– Sulama ekipmanları, PVC ve PE borular, sulama başlıkları,
– Çeşitli sulama projeleri ve sulama alanındaki uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sulama teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen ve matematik derslerine ilgili,
– Sayısal düşünme gücü olan,
– Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
– Dikkatli, sabırlı, açık hava koşullarında ve inşaat ortamında çalışabilecek kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Çalışma ortamı açık hava olan sulama teknolojisi teknikeri, gün ışığına bağlı olarak şantiye koşullarında çalışır. Çalışma ortamı çamurlu, toz ve topraklıdır.

Çalışma sırasında amirlerle, işçilerle, tesisat ve elektrik ustalarıyla ve doğrudan müşterilerle ilişkide bulunur.

İşyerinin yapısına göre, cumartesi, pazar günleri de çalışılabileceği gibi, gece vardiyaları ve fazla mesai yapma zorunlulukları da mevcuttur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitimin ilk yılında daha çok teorik dersler bulunmakta, ikinci yılda ise daha çok uygulamaya dönük ders ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca her yılın sonunda her biri 30 iş günü olmak üzere iki adet mecburi staj bulunmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sulama teknolojisi teknikerleri belediyelerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, sportif ve turistik tesislerde, sulama işi yapan firmalarda ve kendi kuracakları işyerlerinde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Öğrencilerin belirli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler.

Haftanın 3 veya 4 gününe ders programı sıkıştırılarak kalan 3 veya 4 günde ücretli çalışma imkânları bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan kredi ve burslardan yararlanma olanağı vardır.

Eğitim Sonrası
Sulama teknolojisi teknikerleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde, işçi ya da memur kadrolarına göre devlet tarafından belirlenen ücreti alırlar.

Özel sektörde çalışanlar ise asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında değişen oranlarda ücret alabilmektedirler. Ücretler ve sendikal haklar, uzmanlığa, iş becerisine ve çalışılan kurumun yapısına bağlı olarak zaman içinde artabilmektedir

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?