Sualtı Teknolojisi Teknikeri Nedir?

Sualtı Teknolojisi Teknikeri Nedir?
Tüplü ve tüpsüz dalış malzemelerini giyerek sualtındaki tüm iş ve hizmetleri yapan kişidir.

Görevleri
– Dalış için gereken hazırlığı yapar; alet ve malzemelerini kontrol eder,
– Su altındaki canlı ve cansız varlık ya da cisimleri usulüne uygun olarak su üstüne çıkarır,
– Sualtında her tür bağlantı ve ayırma işlerini yapar,
– Sualtındaki her tür döşeme, montaj, kaynak ve tamirat işlerini yapar,
– Sualtı arama, tespit ve işaretleme işlerini yapar,
– Sualtı ile ilgili olarak karada yapılan çalışmalara katılır,
– Sualtı ile ilgili her tür bilimsel verileri toplayarak yenilikleri izler.
– Basınç odalarında kullanılan her tür cihazın kullanım ve bakımını yapar,
– İlgili kuruluşlarla iletişim ve işbirliği yapar.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Helle (sualtı telefonu),
– Yüksek basınç kompresörü,
– Alçak basınç kompresörü,
– Maske,
– Palet,
– Şinorker (Ağızlık),
– Yaş ve kuru elbiseler,
– Yüzerlik ceketi,
– Regülatör,
– Kurşun ağırlık,
– Satıhtan ikmalli profesyonel dalış takımları,
– Sualtı kaynak makineleri ve kesme makineleri ile diğer ilgili malzemeler,
– Yapılacak işin türüne göre gerekli diğer tüm malzeme ve araç-gereçleri kullanır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sualtı teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Soğukkanlı, tedbirli, çabuk karar verebilen,
– Sualtı dünyasına ilgi duyan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sualtı teknolojisi teknikerleri çoğunlukla deniz ve okyanuslar başta olmak üzere suyun altında çalışırlar. Karada çalışanların büyük çoğunluğunu da kendi işini kuranlar ile hastanelerin basınç odalarında çalışanlar oluşturmaktadır.

Sualtında çalışma şartları zordur. Sürekli ıslak ve basınç altında çalıştıkları için her an vurgun yeme, oksijensiz kalma, şuur kaybı ve üşütmeye bağlı tehlike ve kalıcı olabilecek hastalıklarla karşı karşıya gelebilirler.

Sualtında çalışanlar kendileri gibi suyun altında çalışan diğer sualtı teknikerleri ile sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde koordineli olarak çalışmak zorundadırlar. Aynı anda su üstünde yani gemi vb. araçlardaki mühendis, işçi ve gemi personeli ile de işbirliği ve iletişim sağlayarak koordineli bir çalışma içerisindedirler.

Bu mesleğin en belirgin hastalıkları halk dilinde vurgun olarak da bilinen ortam basıncının değişmesinden kaynaklanan Dekompresyon hastalıkları ile dalış esnasındaki basıncın kulak zarlarında yarattığı farklılıklardan kaynaklanan rahatsızlıkları içeren Barotzomya hastalıklarıdır. Bu mesleği yapan insanların tamamı bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında çalışmaktadırlar.

Sualtı teknikerleri çalıştıkları sektörün durumuna göre düzenli ya da düzensiz çalışabilirler. Örneğin; herhangi bir otel ya da tatil köyünün cankurtaranlığını yapan biri, sadece gündüzleri çalışırken, herhangi bir kurtarma şirketinde çalışan sualtı teknikeri, suda kaybolan ya da boğulan bir insanı gece karanlığında da aramaktadır veya batan ya da batma tehlikesi bulunan bir gemiyi kurtarmak için bazen günlerce gece gündüz demeden çalışmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak bu meslekte tam gün, yarım gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması ve yurtdışı ve yurtiçi dalış şantiyelerine giderek çalışma da dahil her çeşit çalışma şekil ve şartları mevcuttur.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi 2 yıldır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sualtı teknolojisi teknikerlerinin çok geniş bir çalışma alanları mevcuttur.

Başta denizcilik şirketleri ile sualtı inşaat şirketleri olmak üzere, petrol şirketleri, sualtı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, tersaneler, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde “basınç odası” bulunan hastaneler, oteller, tatil köyleri, özel tur şirketleri ve sualtı kazıları yapan arkeolojik ekipler sualtı teknolojisi teknikerlerinin çok kolay iş buldukları yerlerdir.

Sualtı teknikerleri yurtdışında da kolayca iş bulma şansına sahipler. Özellikle denizden petrol çıkaran ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin daha fazla sualtı teknikerine ihtiyaçları olmaktadır.

Uluslararası organizasyonlarla sualtı dalış turları düzenleyen yurtdışı turizm şirketleri de, sualtı teknikerlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmasını sağlayan kuruluşlardır. Sualtı teknolojisi teknikerleri kendi işyerlerini kurabilirler.

Kendi işini kuranlar daha çok arama kurtarma şirketi, projelendirme ve danışmanlık şirketi ya da dalış malzemelerini pazarlayan şirketlerdir. İşin zorluğu, çalışma şartlarının ağır ve tehlikeli oluşu nedeniyle çok az tercih edilen bir meslektir.

Oysa gerek yurtiçinden, gerekse yurtdışından bu mesleğin elemanlarına olan talebe bakıldığında bu meslekte eleman çalıştıran sektör sayısının fazlalığı, kısa ve uzun vadede bu meslek elemanlarının pek fazla işsizlik sorunu yaşamayacaklarının bir göstergesidir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
Bu bölümde okuyan öğrencilerin staj yapma zorunlulukları bulunmakta olup bu stajın süresi gün sayısı ile değil, sualtındaki çalışma saati ile belirlenir. Bir öğrencinin stajını tamamlaması için, sualtında toplam 55 saat (sanayide veya hizmet sektöründe farketmez) kalması şarttır.

Bu staj sırasında stajın yapıldığı işyeri öğrenciye asgari ücretten az olmamak üzere ücret öder ve yemek ihtiyacını da karşılar. Ayrıca öğrenciler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

Eğitim Sonrası
Yurtiçi özel sektör işyerlerinde çalışanlar aylık 1000 ile 1250 $ arası ücret alırken, yurtdışında çalışanların ücretleri ise aylık 2000 ile 2500 $’dan başlamaktadır.

Kamuya ait işyerlerinde çalışanlar meslek elemanının içinde bulunduğu sınıf (memur-işçi-sözleşmeli personel vs.) için devletçe belirlenen ücreti almaktadırlar.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?