Statik Yapı Teknik Ressamı Nedir?

Statik Yapı Teknik Ressamı Nedir?
Mimari yapı projelerinin betonarme ve statik projelerini çizebilen ve bu çizimlerin çıktıları doğrultusunda proje katlaması yaparak proje dosyası oluşturabilen nitelikli kişidir.

Görevleri
– Çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlar,
– Proje çizim tekniğini belirler,
– Teknik çizimleri yapar,
– Çizmiş olduğu statik yapı projelerinin veya çizilmiş yapı projelerinin metraj ve keşfini çıkararak maliyet hesaplamalarını yapar,
– Mimari yapı ve uygulama projesi vb mesleki ve teknik çizimleri okur,
– Temel Kalıp planı çizer,
– Betonarme ve yapı statik projelerini çizer,
– Çizimleri kullanıma hazır hale getirir,
– Yapı imalatında kullanılan malzemelerin hesaplamalarını yapar,
– Bina ve yerleşim rölevesi alır
– İnşaatta yapılan çalışmaları rapor eder.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar, Aydınger, Pergel, Kurşun Kalem, Boya Kalemleri, Çizici (Plotter), Çini Mürekkebi, Çizim Masası, Çizim Programı, Gönyeler, Eskiz Bandı, Rapido Takımı.
– T Cetveli Kontrol Kalemi, Açı Ölçer, Tefriş Şablonları, Pistole, Mürekkepli Yazıcı, Bilgisayar Cad Programı, Hesap Makinesi.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Statik Yapı Teknik Ressamı olmak isteyenlerin;
– Temel Matematik, Fizik ve Kimya konularına ilgili,
– Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Şekiller arasında ilişkiyi algılayabilen,
– Üç boyutlu tasarım yapabilen,
– Çizim yeteneğine ve sahip,
– Sabırlı, dikkatli titiz ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Rutin işleri yapmaktan rahatsız olmayan,
– İşbirliği içinde çalışabilen ve insanlarla kolay ilişki kurabilen kimseler olmaları beklenir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Statik Yapı Teknik Ressamı, çizim yaparken temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda çalışır. Bilgisayar ile çizimde ise direkt ışık almayan, yansımasız ışıkla aydınlatılmış bir ortamda bilgisayar masasında 19 inçlik veya üzeri bir ekranda, ergonomik bir koltukta oturarak çalışır. Meslek elemanları yapı ressamı, mimar ve mühendislerin denetimi altında çalışırlar.

Eğitim Süresi ve İçeriği
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Statik Yapı Teknik Ressamı; İnşaat firmalarında, İşletmelerin mühendislik ve mimarlık bürolarında, işletmelerin resim atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeler tüm sektör mesleklerinde olduğu gibi bu meslekte de gelecek vaat etmektedir.

Teknolojik ve mesleki gelişmeleri izleyen meslek elemanları daha kolay iş bulabilirler. Mesleki eğitimlerini tamamlayan ve yabancı dil bilen elemanlar yurt dışında da iş bulma olanağına sahiptirler.

Teknolojik gelişmelerle birlikte mesleğin icrasında, gerekli nitelik ve şartlarda değişiklik olmuştur. Örneğin bu dalda çizim bilgisayar yazılım programları ile yapılmaktadır. Kadınların bu alanda çalışma oranları fazladır. Ancak büyük işletmelerde çizim aşamasından sonra şantiyede proje takibi için erkekler görev alabilmektedir.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası
Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında ücret almakta ve yıllık artışlardan faydalanmaktadır. Eğitim sonrası elde edilebilecek kazanç asgari ücretin 2-3 katı olabilmektedir.

Özel sektörde çalışanların ücretleri firmalara göre değişiklik göstermektedir. İş deneyimi, yabancı dil, verimlilik gibi kıstaslar ücrette önemli rol oynamaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?