Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Nedir?

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı Nedir?
Kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemandır.

Görevleri
– Çalıştığı işyerinin sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapar,
– Sistemle ve yönetmeliklerle ilgili araştırmalar yapar,
– Gerekli çalışmaları yaparak bireylerin haklarının teminini sağlar,
– Yaşanan güncel olaylara pratik çözümler getirerek bireylere fayda sağlar,
– Sosyal güvenlikle ilgili olayların değerlendirilebilmesine yönelik olarak örnek olayları araştırır, avantajlar-fırsatlar-dezavantajlar bulur ve çözüme ulaştırır,
– Sosyal güvenliğin sağlanması ve korunmasında sürekliliği sağlayabilmek için yeni çıkan uygulamaları takip eder ve ilgili bireylere uygulamak için gerekli çalışmaları yapar,
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapar,
– İşletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlar,
– Çalıştığı işyeri ile ilgili iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin bilgi ve belgeleri dosyalayıp, kanuni sürelere uygun olarak saklar,
– Bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenler.

Kullandığı Araç ve Gereçler
– Bilgisayar
– Kağıt, kalem
– Hesap makinesi
– Telefon, faks, teleks gibi iletişim araçları
– Fotokopi Makinesi
– Diğer Büro Malzemeleri

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Sosyal güvenlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sorunları objektif değerlendirebilen,
– Mantıklı çözümler üretebilen,
– Rutin işlerden hoşlanan,
– İnsan haklarına önem veren,
– Sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Dikkatli, temiz ve düzenli,
– Programlı çalışmayı seven,
– Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Hızlı ve doğru karar verebilen, kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Koşulları ve Ortamı
Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları, kapalı ofis ortamlarında genellikler masa başında bilgisayar önünde oturarak iyi aydınlatılmış temiz ve sakin bir ortamda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Çalışırken meslektaşları, yöneticileri ve sosyal güvenlik sisteminden yararlanan vatandaşlarla iletişim halindedirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği
Meslek yüksekokullarının ‘Sosyal Güvenlik ’ bölümü eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca teorik düzeyde verilen meslek dersleri 2. Yıl yaz döneminde 1,5-2 ay boyunca sosyal güvenlik hizmetlerinin sunulduğu işletmelerde uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatında, il ve ilçe müdürlüklerinde, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları ile belediyelerin Sosyal Yardım ve Hizmetlerine ilişkin birimlerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Sosyal Güvenlik mezunları kendilerini belli alanlarda geliştirmek suretiyle “Sosyal Güvenlik Danışmanlık Bürosu” adında kendi işyerlerini açabilirler. Burada bir işverene bağlı olmadan işyerlerine ve bireylere, sosyal güvenlik iş ve işlemlerine dair danışmanlık hizmeti yürütebilirler.

Mezunlar, kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Pazarlama ve Yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların İnsan Kaynakları departmanlarında istihdam olanağı bulabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç
Eğitim Süresince
– Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredi ve yurtlardan faydalanırlar.
– Öğrenciler, yükseköğrenimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilir ve yaz dönemlerindeki uygulamalı eğitimleri süresince işletmeler tarafından ön görülen miktarlarda kazanç elde edebilirler.

Eğitim Sonrası
Sosyal güvenlik meslek elemanlarının ücretleri ortalama olarak asgari ücretin iki katı düzeyindedir. Çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre ücret artmaktadır.

Maaşları ne kadar? Şartları neler? Ne kadar alıyor? Zor mu? Kolay mı? Kaç para alıyor? Ne iş yapar? Taban puanları kaç? Olmak?